vrijdag, 18. september 2009 - 21:26

Advies Topteam Krimp steun voor aanpak Parkstad

Heerlen

Op 18 september presenteerde het Topteam Krimp, bestaande uit Jan Mans en Hans Dijkstal, het advies over krimp in de regio Parkstad. Het Topteam heeft de opdracht van minister Van der Laan, van Wonen, Wijken en Integratie, mee gekregen om knelpunten en kansen te analyseren die bevolkings- en huishoudensdaling met zich meebrengen en oplossingsrichtingen en aanbevelingen te formuleren. Hierbij richt het Topteam zich op de regio Parkstad Limburg en de krimpregio’s in Groningen en Zeeland.

Parkstad herkent zich in het advies en de voorstellen, en ziet het rapport als bevestiging van de weg die Parkstad is ingeslagen. Het is goed dat het Topteam constateert dat de situatie vraagt om actie op niveau van gemeente, regio, provincie en Rijk, en dat er krachtig opgetreden moet worden en er geld nodig is.

Parkstad loopt voorop als het gaat om de bevolkingsdaling die in 2025 in meer dan 60% van de Nederlandse gemeenten te verwachten is. Parkstad spant zich maximaal in om met maatschappelijke partners in de regio de gevolgen van de terugloop van huishoudens en een veranderende bevolkingsamenstelling op te vangen op de diverse maatschappelijke (beleids) terreinen. Maar dit vergt een grootschalige herstructurering van de regio die we als Parkstad alleen niet aankunnen, mede omdat landelijke regelgeving en financieringsmodellen eenzijdig ingesteld zijn op groei. Dit en de ervaringen in de krachtwijk MSP stonden aan de wieg van het Topteam dat nu zijn advies uitgebracht heeft.
Provincie:
Tag(s):