donderdag, 29. januari 2009 - 9:51

Amersfoort investeert in woningbouwproductie

Amersfoort

Ook Amersfoort ontkomt niet aan de gevolgen van de kredietcrisis. Een analyse van de gevolgen van de woningmarkt levert een gevarieerd beeld op. De geplande investeringen in de Amersfoort Vernieuwt wijken gaan door. Mogelijk in een aangepast tempo. De gevolgen voor de woningbouw in Vathorst lijken groter.

Het college van burgemeester en wethouders voert gesprekken met alle marktpartijen over eventueel te nemen maatregelen als bouwprojecten worden vertraagd. Ook blijft het college investeren in de groep starters door starterleningen aantrekkelijk te maken.

Ruud Luchtenveld, wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening. ‘Zeker in deze tijd van economische crisis is het van belang om te blijven investeren in de woningmarkt en de ontwikkelingen ervan te blijven stimuleren’. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad met een brief geïnformeerd over de stand van zaken.
Provincie:
Tag(s):