woensdag, 23. december 2009 - 22:23

Dros: 'Provincie Groningen wederom veiliger geworden'

Groningen

De provincie Groningen is ook in 2009 wederom veiliger geworden. De resultaten van het afgelopen jaar geven een positieve ontwikkeling op veiligheid. Dit zei Korpschef Oscar Dros woensdag tijdens zijn oude jaars toespraak.

Het aantal opgenomen aangiften in 2009 is licht gestegen. Het aantal geweldzaken zoals bedreiging en mishandeling nam daarentegen af. Wel blijkt dat 25% van de geweldzaken te maken heeft met huiselijk geweld. Ook het aantal inbraken in woningen blijkt 22% lager te zijn dan in het jaar 2008. Een probleemgerichte aanpak met relevante partners is succesvol geweest. Korpschef Oscar Dros kijkt tevreden terug op 2009.

In zijn presentatie heeft Dros een uitgesproken opvatting dat interventies van de politie veiligheid op alle terreinen duurzaam moeten beïnvloeden. Binnen een integrale aanpak zal de politie niet schromen een strenge repressieve rol te spelen. Dat betekent voor Dros: ‘Stoppen met quota, niet stoppen met streng zijn’.

Voor het nieuwe jaar gaat het korps Groningen zich wederom richten op een nog Veiliger Groningen. Daarnaast zal Regiopolitie Groningen veel aandacht geven aan het terugdringen van geweldzaken. Met name geweld tegen politiemensen blijft een aanhoudende zorg. In 2009 blijkt het aantal incidenten tegen politiemensen met 17 % te zijn toegenomen. Tot half december 2009 zijn 115 aangiften gedaan door medewerkers van het korps. Naast de aanpak van geweld zal het proces Opsporing verder worden versterkt.
Provincie:
Tag(s):