woensdag, 22. april 2009 - 21:03

Eelde krijgt een HEMA

Eelde

Wanneer alles volgens plan verloopt, staat er in juni een HEMA in Eelde. Het gaat om een tijdelijke vestiging aan de Hoofdweg 75. De vestiging van de HEMA loopt vooruit op het nieuw te ontwikkelen centrumgebied, De Kom van Eelde. Daar zal in de toekomst de definitieve HEMA gevestigd worden.

Eind 2007 heeft de gemeente de regie voor de ontwikkeling van het centrumgebied Eelde naar zich toe getrokken en een plan van aanpak laten opstellen.

Nadat begin 2008 projectontwikkelaar RVG Development B.V. zich meldde, hebben de gemeente en RVG Development B.V. in november 2008 een intentieovereenkomst getekend. Hierin staan onder andere de afspraken en acties die nodig zijn om rond de zomer van 2009 te komen tot een ontwikkelplan.

Op dit moment zijn de gemeente en de projectontwikkelaar bezig met het opstellen van het ontwikkelplan. Ook de klankbordgroep, met daarin vertegenwoordigers van de zakenkring EPE, de stichting Eelde Nu, MKB Noord, Bond Heemschut, museum de Buitenplaats en twee inwoners, denkt hierin mee.

Inmiddels heeft RVG Development B.V. kans gezien om nu al de HEMA naar Eelde toe te halen, door een tijdelijke huisvesting aan te bieden. Vooruitlopend op de definitieve plannen komt er, als alles volgens plan verloopt, in juni een tijdelijke HEMA aan de Hoofdweg 75. Wethouder Kosmeijer heeft al aangegeven er alles aan te doen om zodra de bouwvergunningsaanvraag ingediend is, deze zo te stroomlijnen dat er zo snel mogelijk tot vergunningverlening kan worden overgegaan. Dit uiteraard binnen de mogelijkheden die daartoe beschikbaar zijn. Zodra de bouwvergunning verleend is, zal gestart worden met de aanpassingen aan het pand om deze geschikt te maken, dit zal enkele weken in beslag nemen.

Naast de HEMA hebben ook al een aantal andere ondernemers zich bij RVG Development B.V. gemeld. Een versterkt winkelgebied en een leefbaar centrum waarin wonen en winkels zijn gecombineerd, is het beoogde resultaat.
Provincie:
Tag(s):