vrijdag, 20. maart 2009 - 15:07

Honderden extra fietsklemmen in Zwolse binnenstad

Zwolle

In de binnenstad van Zwolle is een aanvang gemaakt met het plaatsen van honderden extra fietsklemmen. ‘De gemeente wil bezoekers die naar het Zwolse centrum komen meer keuze bieden om hun tweewieler te stallen’, meldt de gemeente vrijdag.

Tot de zomer worden zo´n 350 nieuwe klemmen geplaatst op de Oude Vismarkt en op het Gasthuisplein. De gemeente blijft op zoek naar goede plekken in de binnenstad voor nog meer extra stallingruimte. De verwachting is dat er de komende tijd nog enkele honderden plaatsen bij kunnen komen.

Er is veel behoefte aan extra stallingsruimte voor fietsen in de binnenstad. De gemeente voert een succesvol fietsstimuleringsbeleid, waardoor veel mensen op de fiets naar het Zwolse winkelgebied komen. Dat leidt geregeld tot overlast door her en der geparkeerde fietsen.

Met de forse uitbreiding van het aantal stallingsplaatsen in de binnenstad verwacht de gemeente zowel de fietsers als andere binnenstadgebruikers tegemoet te kunnen komen.

Historisch centrum
De gemeente is al enige tijd bezig met het vergroten van de stallingsmogelijkheden in de binnenstad, maar door de aard van het historische centrum is zorgvuldigheid vereist. Zo kunnen niet overal maar klemmen worden (bij)geplaatst en moeten de klemmen aan bepaalde (esthetische) eisen voldoen.

Uiteindelijk heeft dat geleid tot de productie van een unieke Zwolse fietsklem. Die is breder dan elders en voorzien van een zogenoemd voorvorksysteem waardoor de kans op schade aan de fiets kleiner is.

De klemmen zijn per twee gegroepeerd waardoor de stallingen makkelijker tijdelijk te verwijderen zijn als er in de stad evenementen worden gehouden. De klemmen zijn verder voorzien van een zogenoemde aanbindconstructie voor sloten. Vorig jaar kwam het gekozen model als favoriet naar voren van Zwolse burgers in een test die door de gemeente werd georganiseerd.

Ondergronds fietsenstalling
Op termijn wil Zwolle een ondergrondse fietsenstalling realiseren aan de Melkmarkt. Daar zouden zo´n zeshonderd fietsen geparkeerd kunnen worden.
Provincie:
Tag(s):