woensdag, 29. april 2009 - 20:09

Jeugdcultuurfonds Borger-Odoorn van start

Exloo

Naast een jeugdsportfonds krijgt Borger-Odoorn nu ook een jeugdcultuurfonds. Het fonds is bedoeld om kinderen uit gezinnen in de gemeente met een laag inkomen en een gering vermogen, de kans te geven om actief deel te nemen aan cultuuractiviteiten. Borger-Odoorn behoort hiermee tot de eerste vijf gemeenten in Nederland met een jeugdcultuurfonds. De landelijke Stichting Jeugdcultuurfonds startte op 1 januari 2009. De stichting streeft ernaar om in 2012 een landelijk dekkend netwerk van jeugdcultuurfondsen te hebben.

Met ingang van het schooljaar 2009-2010 is er in Borger-Odoorn voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen en een gering vermogen, tot € 500,- per jaar beschikbaar voor bijvoorbeeld muziekles, dansles of toneellessen. Ook andere cursussen creatieve of kunstzinnige vorming kunnen hier onder vallen. En de kosten van huur of koop van bijvoorbeeld een muziekinstrument.

Het geld wordt niet aan de ouders of aan de kinderen verstrekt maar rechtstreeks betaald aan bijvoorbeeld de muziekschool. De welzijnsorganisatie Andes zal een bemiddelende rol spelen zoals dat ook gebeurt bij het jeugdsportfonds. Een beroep op het jeugdcultuurfonds kan uitsluitend gedaan worden door een intermediair. Een docent bijvoorbeeld, een jeugdhulpverlener of een andere professional die werkt met kinderen.

Het gemeentebestuur wil niet dat kinderen uit een gezin met weinig financiële armslag om die reden niet actief kunnen deelnemen aan culturele activiteiten. Het college van burgemeester en wethouders sloot met de voormalige staatssecretaris van sociale zaken, de heer Aboutaleb, het convenant Kinderen doen mee. Ook in Borger-Odoorn. Het jeugdcultuurfonds is een van de mogelijkheden om kinderen de kans te geven om mee te doen.
Provincie:
Tag(s):