woensdag, 11. maart 2009 - 8:23

Meer vaart voor windenergie

De provincie Gelderland wil meer vaart voor windenergie. Er staan nu 36 windturbines in Gelderland en voor 16 zijn de voorbereidingen bijna afgerond.Er zijn voldoende ondernemers met plannen voor windenergie en er is plaats genoeg in Gelderland. Toch lijkt Gelderland in dit tempo het doel: 140 Megawatt windenergie in 2015, niet te halen.

De provincie wil de vaart erin krijgen door zelf te kijken waar de mogelijkheden zijn voor grote windmolenparken (meer dan 8 windturbines) en hier de bouw van windturbines te stimuleren. Daarnaast maakt de provincie - op verzoek van gemeenten- een inpassingsplan als gemeenten er niet in slagen zelf een bestemmingsplan te maken.

Gedeputeerde Staten verwachten in de tweede helft van dit jaar de resultaten van de zoektocht naar grotere locaties aan Provinciale Staten te presenteren. Dan wordt er ook besloten over mogelijke inpassingsplannen op verzoek van initiatiefnemers daar waar gemeenten geen ruimte bieden voor de windturbines.(Inpassingsplan is een provinciaal bestemmingsplan). Het doel op de korte termijn, zoals vastgesteld in het klimaatprogramma Aanpakken en Aanpassen van 100 MW in 2010 ligt wel binnen bereik.

De voorkeur van de provincie gaat uit naar meer windenergielocaties langs wegen, spoorlijnen en op bedrijventerreinen. Over de eerste twee moet overleg gevoerd worden met de Rijksoverheid.

Er liggen twee nieuwe initiatieven op de plank: Rha en Bakerwaard. Beiden gelegen in de gemeente Bronckhorst. De gemeente Bronckhorst heeft aangegeven niet mee te willen werken aan de plannen. De initiatiefnemers hebben nu een verzoek ingediend voor een inpassingsplan. De provincie neemt hierover een besluit nadat de zoektocht naar grootschalige mogelijkheden binnen de zoekzones is afgerond in de tweede helft van het jaar.
Provincie:
Tag(s):