donderdag, 5. maart 2009 - 19:05

OM schikt met Eneco over gasexplosie winkelcentrum Overkapel

Utrecht

Het openbaar ministerie (OM) in Utrecht heeft na uitvoerig onderzoek naar de gasexplosie op 10 januari 2006 in winkelcentrum Overkapel in Utrecht besloten Eneco Energie Infra BV een schikking van 35.000 euro aan te bieden. Het bedrijf dat het gaslek veroorzaakte, IJB Geotechniek BV, zal worden gedagvaard, zo meldt het openbaar ministerie Utrecht donderdag.

Eneco Energie Infra BV wordt verweten dat door haar schuld een toevallige passant zwaar gewond raakte. Voorwaarde bij het schikkingsvoorstel aan Eneco Energie Infra BV is de publicatie van een artikel in een vaktijdschrift over de toedracht en de oorzaken van de explosie en waarin wordt stilgestaan bij de mogelijkheden een dergelijk ongeval in de toekomst te voorkomen.
IJB Geotechniek BV wordt verweten dat door haar schuld de ontploffing is veroorzaakt. Bovendien is twee medewerkers van IJB Geotechniek BV een schikkingsvoorstel van 750 euro aangeboden.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er tijdens grondboorwerkzaamheden door IJB Geotechniek BV een gasleiding is geraakt, waarbij een grote hoeveelheid gas ontsnapte. Nadat het gaslek door medewerkers van Eneco Energie Infra BV gedicht was, werd het terrein vrijgegeven. Dat daarna alsnog een ontploffing ontstond, wordt geweten aan het feit dat gas zich had opgehoopt in de kruipruimtes onder het winkelcentrum. Bij de ontploffing raakte een aantal mensen gewond, waarvan één, een meisje van 12 jaar, ernstig.

De reden dat het OM de zaak met Eneco Energie Infra BV heeft geschikt, is dat op deze wijze ruime bekendheid gegeven kan worden aan de oorzaken van de gasexplosie, waarmee herhaling kan worden voorkomen. Afgezet tegen de aard van het verwijt – het gaat hier om een schulddelict, van enige opzet is geen sprake geweest – wordt hiermee naar het oordeel van het OM voldoende recht gedaan aan de ernst van het feit.

De zaak tegen het bedrijf IJB Geotechniek BV zal op 10 maart op zitting worden behandeld.
Provincie:
Tag(s):