maandag, 15. juni 2009 - 22:03

Orbis opent Hoofdpijncentrum

Sittard

In het Orbis Medisch Centrum in Sittard-Geleen is een Hoofdpijncentrum (HPC) geopend. In het Hoofdpijncentrum kunnen mensen met complexe hoofdpijn na verwijzing door de huisarts terecht voor een snelle diagnose en behandeling door een multidisciplinair team. Hierin zijn vertegenwoordigd neuroloog, hoofdpijnverpleegkundige, psycholoog, psychiater, anesthesioloog, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut en maatschappelijk werkende, zo meldt het zorgconcern.

Nadat de huisarts of arboarts patiënt heeft doorverwezen naar het Hoofdpijncentrum vindt eerst een gesprek plaats met de hoofdpijnverpleegkundige en vervolgens met de neuroloog. Zonodig wordt nader onderzoek verricht. De neuroloog bespreekt zijn bevindingen met patiënt en verwijst indien noodzakelijk door naar een van de andere leden van het multidisciplinair team. Uiteindelijk resulteert dit in een behandelplan dat de neuroloog als spil van het Hoofdpijncentrum met patiënt bespreekt. Huisarts of arboarts ontvangen hiervan ook een rapportage.
Nadien kan patiënt steeds terecht bij de hoofdpijnverpleegkundige die dagelijks telefonisch bereikbaar is. De hoofdpijnverpleegkundig zal zelf ook regelmatig contact opnemen met patiënt om te vragen hoe het gaat. Uit ervaringen blijkt dat deze laagdrempelige opvang de therapietrouw bevordert. Na ongeveer een jaar komt patiënt terug bij het Hoofdpijncentrum voor een follow up.

Een op de vijf Nederlanders heeft minimaal één dag per week last van hoofdpijn. Een op de twintig Nederlanders heeft meer dan de helft van de tijd last van hardnekkige hoofdpijn.
Provincie:
Tag(s):