zaterdag, 23. mei 2009 - 17:27

Politie zorgt voor rustig verloop demonstratie

Den Bosch

De politie Brabant-Noord heeft gezorgd voor een rustig verloop van de demonstratie van de NVU zaterdagmiddag in de gemeente 's-Hertogenbosch.

In totaal zijn 40 verdachten aangehouden. Burgemeester Ton Rombouts die zelf een gedeelte van de demonstratie had gezien, heeft waardering voor de houding van de bevolking ten opzichte van de demonstratie en het totale optreden van de politie.

De politie heeft de 40 verdachten aangehouden, voor onder andere het niet voldoen aan de noodverordening, opruiing, stenen gooien, gebruik van slagwapens, geen identiteitsbewijs kunnen tonen en niet voldoen aan vorderingen. Anderen werden tijdens de demonstratie aangehouden omdat ze het bevel van de politie niet opvolgden. De meeste verdachten worden vooralsnog in de loop van de avond in vrijheid gesteld.

Inzet
De politie zette onder andere agenten, ME, politie te paard, motorrijders, bikers en hondengeleiders in. Het korps Brabant-Noord kreeg daarbij ondersteuning van diverse politiekorpsen uit het land, Midden- en West Brabant, Limburg Noord, Haaglanden, Groningen en het Korps Landelijke Politie Diensten.

Ook waren er specialisten van onder andere de Brandweer en van de Ghor ter ondersteuning in dienst geroepen. Het doel van de politie-inzet was een ordelijk verloop van de demonstratie, het handhaven van de noodverordening en het aanpakken van strafbare feiten.

Vooraf hadden bestuur en politie besloten een laagtolerantiebeleid te voeren.

Toezicht op de grond en vanuit de lucht
Rond 12.30 uur verzamelden zich circa 60 aanhangers van de NVU op het Leonardo da Vinciplein, achter het treinstation in 's-Hertogenbosch. De politie begeleidde de demonstranten om zo confrontaties te voorkomen en/of direct in de kiem te kunnen smoren.

Een politiehelikopter hield vanuit de lucht toezicht. De inzet van deze helikopter was van wezenlijk belang om constant een totaalbeeld van de route te hebben. Door dat beeld kon er adequaat opgetreden worden tegen de groep die trachtte de demonstratie te verstoren. Rond 15.00 uur is de demonstratie beëindigd en zijn de demonstranten vertrokken.

Verstoringen
Direct na de start van de demonstratie bleek dat een groep van meer dan 150 mensen zich had verzameld om te trachten de demonstratie te verstoren. Zij bleven dit gedurende de hele route proberen.

Omdat dit niet toegestaan was heeft de politie daar daadkrachtig tegen opgetreden. De meeste aanhoudingen zijn dan ook verricht in het kader van deze verstoringen. De overlast voor de burgers is tot een minimum beperkt gebleven en de politie is blij met het begrip dan veel mensen toonden.
Provincie:
Tag(s):