vrijdag, 27. februari 2009 - 9:25

Start tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld

Amsterdam

Per 1 maart 2009 gaat Amsterdam het tijdelijk huisverbod inzetten bij (potentiële) plegers van huiselijk geweld. Op last van de burgemeester kan iemand tien dagen uit huis worden gezet. Deze periode kan met achttien dagen verlengd worden.

Tijdens het huisverbod mag de uithuisgeplaatste geen contact opnemen met de achterblijvende partner, kinderen of andere personen die in het huis wonen of verblijven. De uithuisgeplaatste, achterblijver en eventuele kinderen krijgen direct de benodigde zorg aangeboden om herhaling of verdere escalatie te voorkomen. Bij een tijdelijk huisverbod verlaat dus niet het slachtoffer het huis, maar de (potentiële) pleger van het geweld.
Provincie:
Tag(s):