maandag, 3. augustus 2009 - 10:58

Vakbonden: Minister Donner maakt misbruik van crisis

Den Haag

Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) maakt misbruik van de crisis om zijn eigen plannen erdoor te drukken. Dat stellen voorzitters Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten, Jaap Jongejan van CNV Bedrijvenbond en andere vakbondsprominenten vandaag in een ingezonden brief in de Volkskrant.

De vakbondsleiders vinden dat Donner de recessie heeft aangegrepen om de rechtspositie van werknemers te verzwakken. Voorstellen die eerder onvoldoende politieke steun kregen, worden volgens de bonden door de minister nu weer uit de kast gehaald.

Een van de hete hangijzers is het verruimen van het zogeheten onmisbaarheidcriterium, waardoor werkgevers bij ontslagrondes ’onmisbare’ werknemers makkelijker aan kunnen houden. Dit leidt volgens de vakbondsleiders tot „willekeur bij ontslag”.

Ook gaf Donner bedrijven, tot woede van de bonden, het groene licht om werknemers tot 27 jaar langer op een tijdelijk contract te laten werken.

Deze voortdurende kleine veranderingen leiden volgens de vakbondsleiders tot een duidelijke verslechtering van de positie van de werknemers.

De minister bestrijdt de kritiek. Hij heeft alle maatregelen genomen op verzoek van of in overleg met de Tweede Kamer en de sociale partners, zo laat hij in een reactie vanaf zijn vakantieadres weten.
Provincie:
Tag(s):