donderdag, 12. maart 2009 - 17:13

Warm gezin beschermt tegen gevolgen mishandeling

Amsterdam

Persoonlijkheid is een belangrijke factor in delinquent gedrag. Uit onderzoek is gebleken dat bepaalde persoonlijkheidskenmerken ook gerelateerd zijn aan psychiatrische diagnoses in delinquenten. Maar ook mishandeling in de kindertijd is van invloed op de persoonlijkheid. Een warm ondersteunend milieu kan de jongens beschermen tegen de gevolgen van mishandeling.

Forensisch psychiater Ellemieke Nederlof deed onderzoek naar kenmerken van de persoonlijkheid. Hieruit bleek dat deze voor een groot deel erfelijk bepaald zijn, sommige daarvan kunnen geassocieerd worden met delinquent gedrag. Waar heeft asociaal gedrag dan mee te maken? Volgens Nederlof houdt dit vooral verband met psychiatrische diagnoses. Nederlof deed haar onderzoek onder 142 jongens van de Rijksinrichting voor Jeugdigen De Hartelborgt in Spijkernisse.

Ze toonde ook aan dat mishandeld zijn in de voorgeschiedenis gerelateerd was aan persoonlijkheidsproblematiek in de delinquente jongens. Asociaal gedrag bleek meer voor te komen in delinquente jongens met een voorgeschiedenis van seksuele of lichamelijke mishandeling.
Categorie:
Tag(s):