dinsdag, 14. december 2010 - 19:26

Loppersum onder preventief begrotingstoezicht

Loppersum

Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten om voor het jaar 2011 slechts de gemeente Loppersum onder het preventieve begrotingstoezicht te plaatsen. Dit in verband met de zogenaamde artikel-12 status van deze gemeente.

GS besluiten gemeenten onder preventief toezicht te plaatsen wanneer de gemeentebegroting, naar het oordeel van GS, voor het komende jaar geen materieel evenwicht vertoont en dit evenwicht blijkens de meerjarenraming ook de komende jaren niet hersteld zal kunnen worden.

Uit de instelling van preventief begrotingstoezicht voor slechts 1 gemeente mag niet worden afgeleid dat de financiële positie van de overige gemeenten als gezond mag worden aangemerkt. Integendeel, gemeenten zullen de komende jaren worden geconfronteerd met verder teruglopende inkomsten van het rijk. Daarnaast zullen ook de inkomsten vanuit de grondexploitaties onder druk komen te staan.
Provincie:
Tag(s):