dinsdag, 23. maart 2010 - 9:39 Update: 08-07-2014 1:05

Recordaantal woningen opgeleverd in 2009

Den Haag

In 2009 zijn bijna 83 duizend woningen gereedgekomen, een stijging met ruim 5 procent ten opzichte van een jaar eerder en eveneens het hoogste aantal gereedmeldingen sinds 1999. De vooruitzichten voor de woningbouw zijn echter minder goed. Dit blijkt uit cijfers van het CBS

Er worden veel minder vergunningen voor koopwoningen verleend, bestaande projecten worden afgebouwd en de voorraad nog af te bouwen woningen krimpt eveneens. Dit blijkt uit jaarcijfers van het CBS over 2009.

Het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen is behoorlijk afgenomen. Het aantal woningen waarvoor een vergunning werd verleend daalde in 2009 met bijna 17 procent tot bijna 73 duizend. Over 2009 zijn er in totaal bijna 47 duizend vergunningen voor koopwoningen verstrekt. Dat is een daling van 26 procent vergeleken met 2008. Deze daling wordt voor een klein deel opgevangen door een stijging van het aantal verleende vergunningen voor huurwoningen. Dit aantal steeg met 9 procent tot bijna 26 duizend woningen.

Op provinciaal niveau is het beeld uiteenlopend. Noord-Brabant liet ten opzichte van 2008 de grootste stijging zien van de gereedgekomen woningen van ruim 15 procent. Ook in Noord- en Zuid-Holland werden meer nieuwbouwwoningen gereedgemeld dan een jaar eerder. In Friesland werden er over diezelfde periode juist 32 procent minder woningen gereedgemeld. Omdat het aantal aangevraagde bouwvergunningen al enige tijd daalt, zal dit op een later tijdstip resulteren in een lager aantal gereedgekomen woningen.
Categorie:
Tag(s):