maandag, 20. december 2010 - 17:09

Rijkswaterstaat denkt na over activeren zoutloketten

Amsterdam

Rijkswaterstaat en de koepelorganisaties van wegbeheerders (VNG, IPO, UvW) beraden zich over het al dan niet activeren van de zoutloketten en adviseren de minister hierover. Dit meldt Rijkswaterstaat maandag.

In de vorige winterperiode strooide Rijkswaterstaat in totaal 191.000 ton zout. De voorraad wordt door middel van contracten met zoutleveranciers continu aangevuld. Vooralsnog heeft Rijkswaterstaat dan ook voldoende strooizout om de snelwegen begaanbaar te houden.

Zoutloket
Steeds meer wegbeheerders melden zich bij Rijkswaterstaat omdat ze de zoutvoorraad zien slinken en maar mondjesmaat zout geleverd krijgen. Rijkswaterstaat denkt in noodgevallen mee over oplossingen voor het verkrijgen van strooizout.

Wanneer de loketten worden geactiveerd kan strooizout onder de deelnemende wegbeheerders worden herverdeeld om de gladheidbestrijding te continueren. Alle wegbeheerders kunnen op basis van vrijwilligheid deelnemen aan het systeem van de zoutloketten.

Advies weggebruiker
Bij te verwachten gladheid (sneeuwval en/of ijzel) strooit Rijkswaterstaat preventief met zout. Dat kan niet voorkomen dat er soms hinder is op de weg. Rijkswaterstaat informeert de weggebruiker over die hinder.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de weersvoorspelling en verkeersinformatie extra goed in de gaten te houden, de rijstijl aan de omstandigheden aan te passen en rekening te houden met een langere reistijd, vooral tijdens de ochtend- en avondspits.

Tot en met zondag 19 december heeft Rijkswaterstaat zelf 77.000 ton zout gestrooid.
Provincie:
Tag(s):