maandag, 28. maart 2011 - 9:20 Update: 08-07-2014 0:31

Cybercrime kost Nederlandse bedrijfsleven vermogen

Rotterdam

Nederlandse bedrijven ondervinden steeds vaker overlast van cybercrime. Op jaarbasis leidt dat tot een zeer aanzienlijke schadepost. Dit blijkt uit de jongste editie van de ICT Barometer van Ernst & Young.

Vorig jaar bleek al dat bedrijven hun beveiliging niet op orde hadden en dit jaar blijkt de beveiliging zelfs nog slechter te zijn.

43% van de zeshonderd ondervraagde Nederlandse managers zegt dat de overlast van cybercrime toeneemt (2010: 42%) terwijl slechts 5% vindt dat de situatie is verbeterd (2010: 8%). Spam en malware (virussen en spyware) zijn nog steeds de meest genoemde cybercrime activiteiten, die schade veroorzaken. Ook in 2011 verwachten de ondervraagde managers dat ze daar het meeste last van hebben.

Schadepost is aanzienlijk
Eén op de vijf ondervraagde bedrijven (eenmanszaken uitgezonderd) leed in 2010 financiële schade als gevolg van cybercrime. Afgezet tegen gegevens van het CBS zou het dan in Nederland gaan om bijna 74.000 bedrijven. Hiervan geeft 34% van de respondenten aan tot ongeveer 10.000 euro schade te hebben geleden. 53% noemt schadebedragen van minimaal 10.000 euro tot 500.000 euro. En bij 13% van de ondervraagde bedrijven gaat het om schadebedragen van 1.000.000 euro en meer. Dit heeft betrekking op bedrijven met meer dan 500 werknemers. "Dat het probleem buitengewoon ernstig is, staat als een paal boven water", zegt Monique Otten, partner IT Risk and Assurance bij Ernst & Young. "Welke rekensom je ook hanteert, de schade is aanzienlijk."

Beveiliging nog steeds niet op orde
Filtersystemen (69%), wachtwoordprotocollen (54%) en strikte toegangsprocedures voor systemen en data (48%) vormen de top-3 van maatregelen in de strijd tegen cybercrime. Omdat dit in feite basisvoorzieningen zijn, wekt het bij Otten verbazing dat deze maatregelen door iedereen worden toegepast. "Zeker als je daarbij in ogenschouw neemt dat in vergelijking met een jaar eerder het gebruik van filtersystemen 4 procentpunten en het hanteren van strikte toegangsprocedures zelfs 9 procentpunten is teruggelopen. Constateerden we vorig jaar al dat bedrijven hun beveiliging tegen cybercrime niet op orde hebben, een jaar later is het beeld zelfs nog slechter."

Lekken van vertrouwelijke informatie
Uit beveiligingsoogpunt maken de ondervraagde managers zich het meeste zorgen over risico's verbonden aan het gebruik van e-mail en draadloze netwerken. Relatief nieuwe verschijnselen als cloud computing en het gebruik van social media stijgen flink op de ranglijst van technologieën die managers zorgen baren. Ze zijn vooral bang voor het uitlekken van vertrouwelijke informatie (51%) en aantasting van het bedrijfsimago (41%).

Het percentage managers dat cybercrime als een interne bedreiging beschouwt, is verdubbeld naar 13%.
Categorie:
Tag(s):