maandag, 16. mei 2011 - 18:43

Europese subsidie voor Nijmegen

Nijmegen

De gemeente Nijmegen heeft 680.000 euro subsidie gekregen van het Europese sociaal fonds (ESF) om projecten te financieren ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

Het geld zal ingezet worden om diverse jeugdwerkloosheidsprojecten verder uit te bouwen. Ook krijgt de gemeente Nijmegen 100.000 euro subsidie om dak- en thuisloze jongeren in Sancta Maria te ondersteunen bij hun opleiding in een beschermde leeromgeving.

In januari heeft de gemeente bij het ESF een aanvraag voor subsidie ingediend in het kader van de Actie Jeugd. Doel hiervan is het voorkomen van jeugdwerkloosheid en het vergroten van de kansen op scholing, opleiding en arbeidsinpassing van jongeren. De subsidieaanvraag is onlangs gehonoreerd, zodat Nijmegen nu ruim driekwart miljoen kan besteden aan het vergroten van kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt.

Het geld zal ingezet worden voor verschillende projecten. Het Jongerenloket wordt versterkt en er komt hier extra aandacht voor vroegtijdig schoolverlaters. Daarnaast kan het project Lenteveld (de bouw van een uitkijktoren in Lent door werkloze jongeren) een vervolg krijgen en zal de gemeente 25 extra jongerenvouchers uitgeven. Dit zijn stimuleringspremies van 2500 euro voor werkgevers die jongeren minimaal een half jaar in dienst nemen. Tenslotte kan dankzij deze subsidie gestart worden met 50 Leerwerktrajecten bij BORN bouwopleidingsbedrijf.

Er is een speciaal bedrag van 100.000 euro gereserveerd voor ondersteuning van jongeren die bij Sancta Maria in de Bredestraat zitten. ROC en Iriszorg bieden hier een geïntegreerd aanbod voor kwetsbare jongeren binnen het concept van het leerwerkhuis Sancta Maria. Er worden leerwerkplaatsen aangeboden om wonen, leren en werken zoveel mogelijk te integreren. Via het speciaal op maat ontwikkelde onderwijsprogramma worden de bewoners van Sancta Maria toegeleid naar arbeid en/of een vervolgopleiding om uiteindelijk een eigen inkomen te verwerven en te participeren in de samenleving.

Verantwoordelijk wethouder voor Werk en Inkomen Turgay Tankir is tevreden met de Europese subsidie. “In deze moeilijke financiele en economische tijden ben ik blij met alles wat een bijdrage levert aan het verminderen van de jeugdwerkloosheid. In die zin komt deze subsidie als geroepen”, aldus de wethouder.
Provincie:
Tag(s):