woensdag, 20. april 2011 - 19:21

Focus op goede doorstroom naar arbeidsmarkt

Delfzijl

De intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Noordoost biedt een leer-, werk- of leer/werktraject aan alle jongeren tot en met 27 jaar uit de gemeente Delfzijl die een uitkering aanvragen.

De integrale aanpak van Fivelingo, ISD Noordoost en de gemeente op het gebied van de doorstroom van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt werpt zijn vruchten af. Dit blijkt uit een tussentijdse stand van zaken van het arbeidsmarktbeleid van mei 2009 van de gemeente Delfzijl. Hiermee informeert het college de gemeenteraad over de vorderingen in de uitvoering van de actiepunten uit dit beleid.

Daarnaast heeft het college de intentie om een nieuwe nota arbeidsmarktbeleid te maken samen met de gemeenten Eemsmond, Appingedam en Loppersum. Het college bespreekt samen met de raad de nieuwe uitgangspunten van dit beleid.
Provincie:
Tag(s):