dinsdag, 5. juli 2011 - 17:44 Update: 24-09-2018 17:26

Namen regionale en landelijke korpschefs nationale politie bekend

Den Haag

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft de kwartiermakers van de regionale eenheden en de landelijke eenheid van de nationale politie aangesteld.

Onder leiding van de kwartiermaker nationale politie, de heer G. L. Bouman, zullen zij voorbereidingen treffen voor het nieuwe landelijke politiekorps zodat de nationale politie van start kan gaan als het parlement instemt met de nieuwe Politiewet.De 11 kwartiermakers gaan op 1 augustus 2011 aan de slag. De minister heeft de kwartiermakers aangewezen na adviezen van de betrokken regioburgemeesters en hoofdofficieren van justitie. Na inwerkingtreding van de nieuwe Politiewet worden de kwartiermakers, onder voorbehoud van een positieve beoordeling, voorgedragen voor de functie van politiechef van de regionale eenheid of hoofd van de landelijke eenheid.

De kwartiermakers zijn:
Regionale eenheidNoord-Nederland: Groningen, Fryslân, Drenthe wordt dat de heer Oscar Dros nu korpschef van Groningen.Oost-Nederland: IJsselland, Twente, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid wordt Stoffel Heijsman (58) nu korpschef Utrecht.

Noord-West-Nederland Kennemerland, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland wordt Liesbeth Huyzer (50) nu lid korpsleiding Amsterdam-Amstelland.Amsterdam Amsterdam-Amstelland Pieter-Jaap Aalbersberg (52) nu nog korpschef Ijsselland.Flevoland-Utrecht Midden-Nederland Utrecht, Gooi en Vechtstreek, Flevoland Miriam Barendse (47) nu nog korpschef Brabant Noord.Haaglanden Haaglanden, Hollands Midden Henk van Essen (50) nu korpschef Haaglanden.Rotterdam Rijnmond Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid Frank Paauw (52) nu korspchef Rotterdam-Rijnmond.Oost-Brabant Brabant Zuid-Oost, Brabant-Noord nu Frans Heeres (53) korpschef Midden en West Brabant.Limburg Limburg-Zuid, Limburg-Noord Gerry Veldhuis (52) Huidige functie: korpschef Limburg Zuid.Zeeland-West-Brabant Midden- en West-Brabant, Zeeland Hans Vissers (57) Huidige functie: plaatsvervangend-korpschef Rotterdam-Rijnmond.

Landelijke eenheid
Patricia) Zorko (46) Huidige functie: plaatsvervangend-korpschef Korps Landelijke politiediensten.Tijdens de voorbereidingen van het nieuwe landelijke politiekorps gaat het dagelijkse politiewerk gewoon door. De kwartiermakers die op dit moment al korpschef zijn van een politieregio die valt binnen hun nieuwe regionale eenheid, blijven de functie van korpschef uitoefenen. Korpschefs die in een andere regionale eenheid aan de slag gaan, worden als korpschef vervangen door hun plaatsvervanger. Als kwartiermaker functioneren zij onder verantwoordelijkheid van minister Opstelten, als korpschef blijven zij hun dagelijkse werk verrichten onder verantwoordelijkheid van de korpsbeheerders.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: