donderdag, 11. augustus 2011 - 14:32

Ondertekening Regionaal Hennepconvenant

Utrecht

Jan van Oostrum, burgemeester van de gemeente Rhenen, Henk van Lunteren, groepschef van wijkteam Rhenen van de politie Utrecht, district Heuvelrug en Eep van Dijk, directeur van de Rhenense Woningstichting hebben donderdag 10 augustus 2011 het “Regionaal Hennepconvenant Regio Utrecht” ondertekend.

De drie partijen willen een einde maken aan de ongewenste ontwikkelingen voor hennepkwekerijen in de gemeente Rhenen. Het doel van het convenant is het ontmoedigen van het telen en verwerken van hennep door een integrale aanpak, die de overtreders treft en ook een afschrikkingseffect heeft. En verder om zicht te krijgen op de achterliggende criminaliteit van hennepteelt in de regio Utrecht en dit als geheel aan te pakken.

De samenwerking bestaat uit een consequente en actieve deelname aan de integrale aanpak van de hennepteelt, het nemen van voortvarende op elkaar afgestemde maatregelen en acties tegen bewoners, gebruikers van woningen plaatsen, voer- of vaartuigen waarin hennepkwekerijen zich bevinden. Ook van eigenaren die hetzij zelf, hetzij door anderen hun woning voor de hennepkweek gebruiken.

Door de samenwerking willen de drie partijen komen tot een afname van criminele samenwerkingsverbanden op het gebied van de organiseerde hennepteelt. Ook willen zij gevaarlijke situaties in de leefomgeving beëindigen, de leefbaarheid verbeteren en oneigenlijk gebruik van woonruimte tegengaan. Ook wil men illegale stroomaansluitingen, onderdrukking en uitbuiting en de herhaling van strafbare feiten tegengaan.

Voorafgaand aan de ontmanteling van een hennepkwekerij zal de politie de Rhenense Woningstichting informeren, voor zover het opsporingsbelang zich daar niet tegen verzet en dit binnen de grenzen van de beslissing als bedoeld in de Wet politiegegevens plaats vindt, zodat de Rhenense Woningstichting maatregelen kan treffen zoals toegangverschaffing en afdichting.
Provincie:
Tag(s):