dinsdag, 31. mei 2011 - 17:28 Update: 08-07-2014 0:58

OR PostNL opnieuw naar de rechter om ontslagen te voorkomen

Hoofddorp

De Ondernemingsraad Productie van PostNL is het niet eens met het besluit van het bedrijf over het nieuwe Marktgericht Bedrijfsmodel. Het bedrijf wil alle vestigingen sluiten en de functie van postbodes opheffen.

Op 30 juni 2011 wordt het besluit daarom voorgelegd aan de Ondernemingskamer. Ook zal de OR opnieuw de vraag voorleggen of PostNL postbodes kan ontslaan, terwijl er goedkopere arbeidskrachten worden aangenomen om de post weg te brengen.

Het Marktgericht Bedrijfsmodel houdt in dat alle vestigingen worden gesloten, tijdelijke centrale voorbereidingslocaties (CVL's) worden ingericht, de functie van postbode, postbode plus en zaterdagbesteller wordt opgeheven en de post vanuit depots wordt bezorgd door zo'n 25.000 postbezorgers.

De OR ziet veel risico's in het besluit van het bedrijf en heeft daarom een advies voorgelegd dat wel een kostenbesparing oplevert, maar waar minder risico's aan verbonden zijn. De OR heeft onder andere geadviseerd om de huidige 330 huidige vestigingen af te bouwen naar ongeveer 150 (grote) locaties.

Deze locaties zouden opnieuw ingericht moeten worden, zodat daar de voorbereidende werkzaamheden voor het omliggende bestelgebied kunnen worden gedaan. Deze 150 locaties blijven bestaan totdat de nieuwe sorteermachine (SMX) operationeel is. Het voordeel is dat hierdoor meer huidig personeel in dienst gehouden kan worden en dat er geen nieuwe CVL's ingericht hoeven worden.
Categorie:
Tag(s):