donderdag, 23. juni 2011 - 15:36 Update: 08-07-2014 0:31

Rekenkamer:Draagvlak voor ICT bij politie aangetast

Den Haag

De invoering van de nationale politie is een belangrijke voorwaarde om een einde te maken aan de problemen met de ICT bij de politie. Dat schrijft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer in een reactie op het rapport ICT politie 2010 van de Algemene Rekenkamer (ARK) dat woensdag is verschenen.

Nationale politie
Voor hun werk moeten politiemensen kunnen beschikken over betrouwbare en toegankelijke informatiesystemen. Met één politieorganisatie kunnen de noodzakelijke stappen worden gezet naar een landelijke informatievoorziening en ICT-infrastructuur waarmee politiemensen op straat en de recherche beter en effectiever worden ondersteund.

Onderzoek ARK
Op verzoek van de minister heeft de ARK onderzoek gedaan naar de ICT bij de politie. In het rapport staat dat de ICT het werk van de politie nog niet naar behoren ondersteund. Minister Opstelten deelt de conclusie van de ARK dat de ICT-problemen bij de politie niet zijn toe te delen aan één of een beperkt aantal partijen.

Zoals uit het rapport blijkt zijn er nu teveel partijen betrokken en heeft het collectief van verantwoordelijken gefaald. Dat geldt ook voor de toezichthoudende rol van de minister. Deze bevindingen kunnen niet los worden gezien van het huidige regionale politiebestel.

’Werk agent centraal’
De conclusies uit het rapport maken duidelijk dat de ICT bij de politie voortaan centraal moet worden aangestuurd. De invoering van de nationale politie maakt dat mogelijk. Om de ICT-problemen aan te pakken is er ook een verandering nodig in de cultuur bij de politie. Het werk van de agent moet centraal staan.

Voor een effectieve ondersteuning van het politiewerk is het noodzakelijk dat agenten beschikbare informatie kunnen delen via dezelfde ICT-voorzieningen die ook maximaal gebruiksvriendelijk zijn. Het standaardiseren van de werkprocessen bij de politie is hiervoor een vereiste.

Na de invoering van de nationale politie krijgt de landelijke korpsleiding de volledige regie over de ICT bij de politie. Zo kan worden gewerkt aan één landelijke informatiehuishouding waarmee politiemensen beter worden ondersteund.


Minister Opstelten heeft eerder aangekondigd dat hij na de zomer een aanvalsprogramma voor de vernieuwing van de ICT bij de politie naar de Tweede Kamer stuurt. Daarin worden ook alle conclusies en aanbevelingen van de ARK verwerkt.

Op de korte termijn neemt de minister maatregelen om de bestaande ICT-voorzieningen stabieler en gebruiksvriendelijker te maken. Zo kunnen agenten binnenkort gebruik kunnen maken van een sterk vereenvoudigde versie van de 16 meest gebruikte formulieren in de Basisvoorziening Handhaving.
Categorie:
Tag(s):