woensdag, 29. februari 2012 - 19:16

ChristenUnie wil meer weten over rotonde-adoptie

Groningen

De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur in Groningen over het onderzoek naar rotondeonderhoud door hoveniers.

Eerder diende de ChristenUnie een motie in om onderzoek te laten doen naar het onderhoud van rotondes door hoveniers in ruil voor het plaatsen van een klein reclamebord. Die motie is aangenomen en het provinciebestuur heeft toegezegd onderzoek te doen naar de belangstelling hiervoor en de mogelijke besparing voor de provincie. Onlangs liet het provinciebestuur weten hier toch geen toegevoegde waarde van in te zien.

In de provincie Utrecht is het al mogelijk een rotonde te adopteren. Hiermee wordt 900 euro per rotonde per jaar bespaard. De fractie van de ChristenUnie is benieuwd waarom dit in Groningen niet zou kunnen en wil nu weten waarom het toegezegde onderzoek niet wordt uitgevoerd.

‘Rotonde-adoptie kan voor de provincie en voor bedrijven een win-winsituatie opleveren. Daarom is dit zeker het onderzoeken waard,’ aldus fractievoorzitter Henk Staghouwer. ‘Wij verwachten van het provinciebestuur dat ze alsnog doet wat ze heeft toegezegd.’
Provincie:
Tag(s):