woensdag, 7. maart 2012 - 16:49

COA sluit asielzoekerscentra in Apeldoorn, Markelo en Vught

Het komende half jaar stoot het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 1.500 opvangplaatsen af. 'Medewerkers van het COA zijn daarover woensdag geïnformeerd', meldt het COA woensdagmiddag.

Deze krimp in opvangplaatsen is een invulling van het krimpbesluit, dat op 23 december jl. werd genomen.

De opvangcapaciteit van het COA is afhankelijk van het aantal asielzoekers dat wordt opgevangen. Het COA moet meebewegen met de in- en uitstroom van asielzoekers.

Het reduceren van opvangplaatsen – het zogeheten krimpen – is daarom ingebed in de bedrijfsvoering van het COA. Omdat het naast opvangcapaciteit ook gaat over arbeidsplaatsen, worden deze trajecten zeer zorgvuldig doorlopen. Het COA krimpt zo’n 65 fte. Medewerkers vinden intern een andere functie of voor hen geldt het sociaal plan.

Totaal 3600 opvangplaatsen geschrapt
Aan het besluit van 23 december 2011 wordt invulling gegeven door het komende halfjaar de locaties in Apeldoorn, Markelo en Vught volledig te sluiten. Daarnaast worden op het terrein in Ter Apel 400 bedden afgestoten. In totaal betreft het 1.500 opvangplaatsen. Om het krimpbesluit te complementeren, worden later nog eens 2.100 plaatsen afgestoten.

Criteria
De keuze van de te sluiten locaties wordt bepaald door een minutieus traject waarin factoren als spreiding, kwaliteit, staat van onderhoud, looptijd bestuursovereenkomst en financiën worden meegewogen.

Bewoners van de sluitende locaties verhuizen uiterlijk 1 oktober naar opvanglocaties elders in het land. De verhuizing van gezinnen met schoolgaande kinderen zal zoveel mogelijk plaatsvinden in de schoolvakanties.
Provincie:
Tag(s):