woensdag, 11. januari 2012 - 19:45

Delfzijl wil Starterslening in 2012 continueren

Delfzijl

Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl stelt de raad voor de succesvolle Starterslening in 2012 te continueren. Het voor de starterslening voor de jaren 2010-2011 beschikbaar gestelde bedrag van euro 400.000,- is volledig besteed.

Het voor de starterslening voor de jaren 2010-2011 beschikbaar gestelde bedrag van euro 400.000,- is volledig besteed. Het college vraagt de raad nu het restant van de inmiddels opgeheven inkoopregeling ‘Voorwaarts op de Delfzijlse woningmarkt’, een bedrag van euro 110.000,- in te zetten voor de starterslening in 2012.

Delfzijl wil doorgaan met de Starterslening ondanks het feit dat de Rijksbijdrage Startersleningen helemaal is opgebruikt. De gemeente zorgt er zo voor dat starters met behulp van deze ‘extra lening’ meer financiële mogelijkheden hebben op de huizenmarkt. Bovendien vergroot de regeling de doorstroming op de woningmarkt en houdt de Delfzijlster woningmarkt gelijke tred met buurgemeenten die ook overwegen om de Startersleningen te blijven aanbieden. Gevolg is wel dat door het wegvallen van de Rijksbijdrage het aantal leningen dat de gemeente nog kan verstrekken, beperkt is.

Na positieve besluitvorming door de raad kunnen vanaf 1 maart aanvragen voor een Starterslening worden ingediend. Betrokken partijen zoals belanghebbenden en makelaars worden van tevoren geïnformeerd.
Provincie:
Tag(s):