dinsdag, 30. oktober 2012 - 11:15 Update: 08-07-2014 0:29

'Kabinet wil hobbyauto alleen nog voor de rijken'

Bunnik

Onder de oldtimerliefhebbers is na de presentatie van het regeerakkoord paniek uitgebroken nu daarin staat te lezen dat de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers komt te vervallen.

Veel partijen, waaronder dus de VVD en PvdA, volgen dus het onlangs uitgebrachte rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Daarin wordt in een berekening aangegeven dat het Nederlandse Oldtimerpark 1 procent verantwoordelijk is voor de schadelijke emissies.

Oldtimerbezitter Van den Berg uit de Ronde Venen begrijpt niks van de politieke move. ''Wanneer partijen zich zo stellig zorgen maken om het milieu, moeten ze ons oldtimerliefhebbers maar eens uitleggen waarom men onlangs de maximum snelheid op vele wegen heeft opgeschroefd naar 130 kilometer per uur. Alleen al hierdoor neemt de CO2-uitstoot met 2,5% per jaar toe. Dit komt neer op 1 miljoen ton (1.000.000 x 100.000 kg) broeikasgas per jaar extra. Dat is meer dan tot nu 'bespaard' werd door de aanschaf van schone auto's te stimuleren''.

Economisch
Uit een onderzoek van het FIVA, de overkoepelende Fédération Internationale des Véhicules Anciens, blijkt er alleen al in ons land voor 120 miljoen euro per jaar wordt uitgegeven ten behoeve van het klassieke voertuig. Daarnaast zijn er zo'n 400 ondernemingen in ons land die actief zijn in deze sector.

- Zij bieden directe werkgelegenheid voor ruim 1.400 mensen
- 47% van de bedrijven bestaat uit eenmanszaken
- 76% van deze bedrijven bestaan langer dan 10 jaar
- 17% van de medewerkers van deze bedrijven is jonger dan 25 jaar en 67% van de
ondernemers geven aan problemen te hebben met de invulling van vacatures

Naast de direct bij het klassieke voertuig betrokken ondernemers heeft ook de toeristische sector veel belang bij deze branche. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat de bezitters van klassieke voertuigen vaak op pad gaan. Er worden daarbij zowel dagtrips als meerdaagse tochten gemaakt.

De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek zijn hierna opgenomen.
- Klassieke bezitters zijn goed voor jaarlijks 230.000 overnachtingen (in heel Europa 2.7 miljoen) waarvan 114.000 binnen Nederland

Rijden haast geen kilometers
Opvallend is het laag aantal gereden kilometers (1.894 kilometers) dat met een klassiek voertuig in Nederland wordt afgelegd. Nog opvallender is dat een groot deel van de voertuigen in Nederland in het geheel geen kilometers maakt. In zowel Nederland als de rest van Europa wordt met bijna de helft van de voertuigen minder dan 500 kilometer per jaar afgelegd. Van de verzekeraar mag met een oldtimer ook maar een beperkt aantal kilometers per jaar rijden. Daarbij komt dat je van de verzekeraar verplicht bent een tweede auto naast je oldtimer te hebben waarmee je de meeste kilometers maakt.

Nog onduidelijk
Het is op dit moment nog onduidelijk hoe de regeling tot afschaffing vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers vorm zal krijgen. Belangenorganisaties, waaronder de FEHAC (Fereratie Historische Automobiel- en Motorfietsclub) hoopt dat het kabinet de regeling voor het huidige oldtimerwagenpark in stand houd om ernstige economische schade zoals hierboven omschreven enigszins te beperken.

Wanneer het kabinet wel overgaat tot het heffen van de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers verwacht de FEHAC dat de verwachte inkomsten voor het kabinet wel eens flink kunnen gaan tegenvallen. Volgens woordvoerder Bert Pronk van het FEHAC zullen veel oldtimerbezitters hun auto noodgedwongen gaan exporteren, richting de schroot brengen of voor lange tijd gaan schorsen.
Categorie:
Tag(s):