maandag, 27. augustus 2012 - 18:55

Leek moet broekriem verder aantrekken

Leek

Om de begroting de komende jaren sluitend te krijgen moet de gemeente Leek verder bezuinigen. De financiële situatie van de gemeente is ten opzichte van de Begroting 2012 verslechterd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom een nieuw bezuinigingspakket opgesteld. Het Bezuinigingsdocument 2013-2016 omvat ongeveer 40 voorstellen om te bezuinigen tot een bedrag van ruim € 900.000 in 2013.

Op 5 september 2012 bespreekt het college de voorstellen met de gemeenteraad. Belanghebbenden kunnen inspreken tijdens deze openbare raadsvergadering. Ook kan vooraf contact opgenomen worden met de raadsleden. Op grond van de uitkomsten van deze bespreking stelt het college de begroting voor 2013 op. Komend najaar wordt deze door de gemeenteraad vastgesteld.
Provincie:
Tag(s):