dinsdag, 26. juni 2012 - 21:22 Update: 08-07-2014 0:49

Nederlandse bijdrage Europese ruimtevaart neemt af

Den Haag

Nederland stelt in 2015 63 miljoen euro beschikbaar voor het Europese ruimtevaartprogramma. Dit bedrag loopt terug van 100 miljoen dit jaar naar 63 miljoen euro in 2015.

Dit schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet erkent het belang van ruimtevaart voor de wetenschap en techniek en de bedrijvigheid daaromheen. De vermindering van de bijdrage is echter noodzakelijk om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. De afspraken hierover zijn vastgelegd door vijf partijen in het Lenteakkoord.

Bijeenkomst ESA
In november komen Nederland en de lidstaten van het European Space Agency (ESA) bij elkaar om hun contributie te bespreken aan het basis- en de keuzeprogramma's. Het kabinet zal na advies van het Netherlands Space Office een duidelijke prioriteit aanbrengen in de besteding van de bijdrages.

Het kabinet neemt de aanbevelingen uit de economische topsector High Tech over om de samenwerking tussen het Europese ruimtevaartcentrum ESTEC in Noordwijk en de Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen te verbeteren. Het verzoek om de financiële bijdrage aan de Europese ruimtevaart op het 2008 peil te houden, kan niet worden gehonoreerd.
Categorie:
Tag(s):