maandag, 26. november 2012 - 13:35 Update: 08-07-2014 0:44

Nibud:Twee op de vijf huishoudens hebben te weinig buffer

Utrecht

Zo’n 20% van de huishoudens heeft geen enkele financiële buffer en nog eens 20% heeft een buffer van minder dan 2.000 euro. 'Dit is te weinig', meldt het Nibus maandag.

Uit berekeningen van het Nibud blijkt dat iedereen minstens 3.550 euro aan spaargeld zou moeten hebben. Dit staat in het onderzoek ‘Een referentiebuffer voor huishoudens’ dat het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) met medewerking van ING heeft uitgevoerd.

Het Nibud maakt zich zorgen om de grote groep huishoudens die geen of te weinig geld achter de hand heeft voor het vervangen van de inventaris of het onderhoud van huis en/of auto.

Daarnaast ziet het Nibud dat er een groeiende groep spaarders is die nu meer spaargeld heeft dan voor de crisis. Zo had in 2006 de helft van de huizenbezitters minstens 8.500 euro op de spaarrekening staan en in 2011 was dat bedrag gestegen naar minstens 17.000 euro.

Minstens 3.550 euro als buffer
Het Nibud heeft berekend dat een alleenstaande minstens 3.550 euro achter de hand moet hebben, onafhankelijk van het huishoudinkomen. Een echtpaar 4.000 euro en een gezin met twee kinderen 5.000 euro. Dit bedrag is bedoeld voor de vervanging van de minimale noodzakelijke inventaris, zoals een televisie, koelkast of wasmachine. Hierbij is geen rekening gehouden met het inkomen en levensstijl.

Heeft een huishouden bijvoorbeeld ook een auto, dan zou dat bedrag hoger moeten zijn. Toch komt 40% van de huishoudens niet aan dat minimale bedrag van 3.550 euro. De meeste mensen wensen echter wel een financiële buffer van 5.000 euro.

15% spaart niet
Zo’n 15% van de huishoudens spaart niet. En 12% heeft zelfs helemaal geen spaarrekening. Het Nibud ziet in het onderzoek dat het voor lage inkomens erg moeilijk is om te sparen. Het kost velen al moeite om rond te komen waardoor er geen geld over blijft om apart te zetten.

Toch raadt het Nibud iedereen, ook lage inkomens, aan om geld apart te zetten op een aparte (spaar)rekening. Alles wat je nu in huis hebt, dient een keer vervangen te worden, van televisie tot koelkast. Daarnaast is uit eerder Nibud-onderzoek* gebleken dat geen spaarbehoefte de kans op geldproblemen vergroot.

Vaste spaarders sparen 9% van het maandinkomen
De meeste huishoudens (40%) sparen onregelmatig, als er geld overblijft of wisselende bedragen. Een kwart spaart een vast bedrag per maand. Gemiddeld leggen deze vaste spaarders 9% van hun maandinkomen iedere maand apart. Het zijn vooral huishoudens met een koopwoning en een inkomen hoger dan 3.000 euro netto per maand die structureel sparen.

BufferBerekenaar laat zien wat iedereen spaart
Met de Nibud-BufferBerekenaar kunnen consumenten zelf uitrekenen hoeveel geld verstandig is om als financiële buffer te hebben en wat anderen in een vergelijkbare situatie achter de hand hebben.

In 2008 heeft het Nibud deze tool ontwikkeld om mensen een idee te geven hoeveel spaargeld nu echt noodzakelijk is. Met behulp van de ING heeft het Nibud deze tool kunnen actualiseren en het Nibud is blij dat de ING het belang van de BufferBerekenaar onderstreept.

Peter Paul Wekking, directeur Marketing Credit bij de ING: “ING wil haar klanten helpen met een gezonde financiële huishouding. Consumenten die doelbewust sparen, zijn in staat om meer te sparen. Dat is belangrijk voor onverwachte uitgaven, maar bijvoorbeeld ook voor sparen voor later. Daarom zijn we verheugd dat we door de samenwerking met het Nibud de BufferBerekenaar ook op ING.nl kunnen introduceren.”

Gemiddelde spaarbedragen van spaarders
De BufferBerekenaar laat zien hoeveel anderen met een vergelijkbaar huishouden en inkomen gemiddeld achter de hand hebben. Zo valt op dat huishoudens met een koophuis meer spaargeld hebben dan mensen met een huurhuis.

Het Nibud vindt dit verstandig aangezien huizenbezitters meer buffer nodig hebben voor onderhoud van het huis. Ook valt op dat huishoudens met kinderen minder spaargeld hebben dan huishoudens zonder kinderen. Het Nibud raadt juist aan meer geld achter de hand hebben als er kinderen zijn.
Categorie:
Tag(s):