dinsdag, 23. oktober 2012 - 22:01

Offermanns stopt als burgemeester van Meerssen

Meerssen

In een persverklaring heeft Ricardo Offermanns, thans burgemeester van Meerssen, dinsdagavond aangekondigd ontslag te nemen. Offermans zal zijn ontslag per 1 januari 2013 indienen.

'Het burgemeestersambt kan enkel in een sfeer van wederzijds vertrouwen worden uitgevoerd. Gezien de gerezen situatie omtrent mijn teruggetrokken benoeming als kandidaat- burgemeester van Roermond, heb ik gemeend in het belang van Meerssen te moeten besluiten mijn huidige taken als burgemeester thans neer te leggen. Ik zal mijn ontslag bij de minister per 1 januari indienen', staat er in de verklaring.

'Na langdurig beraad neem ik deze beslissing met pijn in mijn hart. Ik neem afscheid van een beroep dat mij veel voldoening en vreugde gaf in een bijzondere gemeente. Meerssen is niet gediend met een omstandigheid waarbij de onontbeerlijke vertrouwensband tussen gemeenteraad en burgemeester ter discussie staat'.

'De Commissaris van de Koningin heb ik reeds telefonisch ingelicht. Hij betreurt de gang van zaken zeer en heeft kennis genomen van mijn besluit'.

'De band die mijn partner Yvonne en ik met Meerssen hebben, is blijvend. Ik kijk met een goed gevoel terug op de tijd dat ik constructief met alle partijen aan deze mooie gemeente heb mogen werken', aldus Offermans.
Provincie:
Tag(s):