dinsdag, 16. oktober 2012 - 17:46 Update: 08-07-2014 0:46

Ombudsman onderzoekt schuldinning door overheden

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, onderzoekt hoe overheden teveel uitgekeerde bedragen of openstaande boetes invorderen. Het onderzoek is een vervolg op zijn rapport over de gemeentelijke schuldhulpverlening. Daaruit bleek dat bij schuldhulpverlening de overheid ook altijd is betrokken als schuldeiser.

Mensen met schulden hebben vaak ook schulden zoals openstaande verkeersboetes en niet-betaalde verzekeringspremies. Door de voorrangspositie van die overheidsinstanties kunnen die gezinnen in de schuldhulpverlening moeilijk uit de problemen komen. Boetes lopen snel op door de bijkomende kosten tot wel 50%.

Ombudsman Brenninkmeijer: 'Ik vind dat de overheid bij de invordering niet alleen maar oog moet hebben voor haar eigen belang. Maar ook rekening houdt met de financiële positie en de mogelijke maatschappelijke consequenties van de invordering voor de gezinssituatie.'

Overheidsinstanties zoals Belastingdienst en UWV verstrekken toeslagen en uitkeringen als voorschot, dit zijn grote bedragen. Naderhand berekent de overheid op welk bedrag de burger recht had en vordert het teveel uitbetaald geld terug. Het CJIB incasseert onder andere openstaande verkeersboetes en het CVZ int de boete als de burger haar verzekeringspremie niet heeft betaald.
Categorie:
Tag(s):