zaterdag, 18. augustus 2012 - 19:22

Opdracht overnachtingshaven Lobith naar provincie

De provincie Gelderland heeft van het ministerie van Infrastructuur & Milieu de opdracht gekregen om tot de locatiekeuze voor een nieuwe overnachtingshaven nabij Lobith te komen.

De provincie gaat deze opdracht samen met Rijkswaterstaat en de gemeente Rijnwaarden uitvoeren. Zij gaan de drie potentiële locaties voor een nieuwe overnachtingshaven, Beijenwaard, Bijland en Oude Waal, zorgvuldig onderzoeken op geschiktheid.

Eind 2011 heeft de provincie Gelderland laten weten positief te staan tegenover het opstellen van een provinciaal inpassingsplan voor de overnachtingshaven nabij Lobith, nadat zij het verzoek tot het aannemen van deze opdracht had gekregen van de minister Schultz van Haegen. Vervolgens is dit voornemen uitgewerkt tot een formele opdracht en is een projectteam ingesteld.

De opdracht start met het voorbereiden van een voorkeursbeslissing (MIRT 2 procedure). Het resultaat daarvan is om te komen tot een voorkeurslocatie. Het voorkeursbesluit wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken partijen. Vervolgens wordt de locatie opgenomen in een provinciaal inpassingsplan. Na akkoord zal de minister een realisatieovereenkomst sluiten met het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en met het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Rijnwaarden.

Minister Schultz van Haegen vindt het een meerwaarde dat de provincie Gelderland, het Rijk en de gemeente Rijnwaarden de opdracht gezamenlijk gaan uitvoeren. Het projectteam -met medewerkers van de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en gemeente Rijnwaarden- voert de opdracht uit voor een stuurgroep onder voorzitterschap van de provincie Gelderland. De samenwerking wordt verankerd in een intentieovereenkomst.
Aanleiding

Veilige en vlotte doorstroming van het scheepvaartverkeer is belangrijk. Op grond van de binnenvaartwet zijn schippers gehouden aan maximale vaartijden en voorgeschreven rusttijden. Overnachtingshavens bieden schippers een veilige mogelijkheid hiervoor. Op de Waal, tussen Tiel en de Duitse grens, is een tekort aan overnachtingsplaatsen. De bestaande haven bij Lobith heeft niet voldoende capaciteit. Er komt een grotere haven van circa 40 hectare met voldoende ligplaatsen (circa 70), ook voor grotere schepen.

Uit onderzoek van Rijkswaterstaat (2010) naar mogelijke locaties voor de overnachtingshaven Lobith is op grond van nautische criteria gebleken dat drie locaties in aanmerking komen voor de aanleg van de overnachtingshaven: Beijenwaard, Bijland en Oude Waal. Deze locaties liggen in de gemeente Rijnwaarden. Andere locaties, stroomafwaarts van de Pannerdensche Kop of op Duits grondgebied, zijn ook bekeken maar afgevallen in dit onderzoek.
In de jaren 90 heeft Rijkswaterstaat reeds gekeken naar locaties voor een overnachtingshaven. Vanwege het ontbreken van budget is het toen niet gerealiseerd. Omdat natuurwetgeving in de jaren erna is veranderd, moet de overheid opnieuw een locatiekeuze maken voor een overnachtingshaven nabij Lobith.
Provincie:
Tag(s):