zondag, 26. augustus 2012 - 22:22

Politie en gemeente onderzoeken ‘indrinkgedrag’ in Apeldoorn

Apeldoorn

Zaterdagavond heeft de politie in het uitgaansgebied van Apeldoorn voor de tweede keer vrijwillige blaastesten afgenomen om te onderzoeken of, en in welke mate, het uitgaanspubliek al voor het stappen gedronken heeft.

Aanleiding is het feit dat politie en de gemeente Apeldoorn de indruk hebben dat het fenomeen indrinken toeneemt, en in het centrum ook vaker sprake is van mensen die onwel worden door overmatig alcoholgebruik.

De politie had tussen 23:00 en 02:00 uur op twee punten controleplekken ingericht; bij de grote overdekte fietsenstalling aan de Museumpassage -vlakbij het Caterplein- en op de hoek Paslaan / Hoofdstraat. De blaastesten zijn op vrijwillige basis afgenomen. Iedereen die meewerkte, kreeg een presentje van Veilig Verkeer Nederland.

In totaal zijn er 571 blaastesten afgenomen. Iedereen die een blaastest deed, kreeg ook enkele vragen voorgelegd. De sfeer was goed en het publiek zeer meewerkend. De controle was nadrukkelijk gericht op het arriverende uitgaanspubliek.

De gemeente Apeldoorn zal op basis van de resultaten van beide ‘indrinkcontroles’ (de eerste was op 14 april) een rapportage samenstellen die aan de gemeenteraad gepresenteerd zal worden.

Samenwerking gericht op veilig uitgaan
Horecaondernemers, politie en gemeente besteden veel aandacht aan een fijne uitgaansomgeving op en rond het Caterplein. De afgelopen jaren is de veiligheid in het uitgaansgebied verbeterd door de inzet van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.

De inzet van alle partijen is er nu op gericht om het uitgaansgebied veilig te houden. Bij veel incidenten waarbij sprake is van agressief gedrag, is alcohol de boosdoener. Overmatig alcoholgebruik heeft daarom vaak een negatieve invloed op de sfeer in een uitgaansgebied.

Niet alleen omwille van de veiligheid, maar ook om gezondheidsredenen, vinden politie en gemeente het zorgelijk dat steeds vaker sprake lijkt te zijn van indrinken.

De overheid wijst met regelmaat op de nadelige effecten van overmatig alcoholgebruik door jongeren, ook op de langere termijn. Reden voor politie en gemeente in Apeldoorn om het fenomeen indrinken nader te onderzoeken, en er aandacht voor te vragen.
Provincie:
Tag(s):