maandag, 9. juli 2012 - 16:12

Stadsschouwburg De Harmonie weer in de rode cijfers

Leeuwarden

In de commissievergadering Welzijn van woensdag 4 juli 2012 werd melding gedaan over het financiële tekort bij Stadsschouwburg De Harmonie. 'Vorig jaar was dit ook al het geval', meldt de gemeente Leeuwarden.

De Harmonie verwacht dit jaar een tekort van maximaal € 300.000,-. Vanaf 2007 kampt de schouwburg jaarlijks met een tekort op haar begroting.

De gemeente heeft in totaal € 1,3 miljoen extra subsidie uitgegeven aan De Harmonie. Tegenvallende kaartverkoop, minder horeca-inkomsten en zaalhuur zorgen onder andere voor dit tekort.

Wethouder Diks wil dat de Harmonie uiterlijk 1 september 2012 komt met maatregelen om de financiële problemen aan te pakken. De gemeente is tot nu toe verplicht tot bijbetaling.

De wethouder wil hier opnieuw naar kijken zoals raadsleden in het recente verleden ook al voorstelden. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt wil zij het plan van aanpak van De Harmonie zien.
Provincie:
Tag(s):