donderdag, 25. oktober 2012 - 10:21 Update: 08-07-2014 0:31

Thuiskopieheffing van 5 euro op smartphones

Den Haag

Met ingang van 1 januari 2013 komt er, afhankelijk van de opslagcapaciteit, een thuiskopieheffing van maximaal 5 euro op smartphones, telefoons met mp-3 spelers, tablets, hdd recorders en settopboxen.

Dit blijkt donderdag uit een algemene maatregel van bestuur die staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Laptop en pc's
Audio-videospelers krijgen een heffing van maximaal 2 euro. Voor pc’s en laptops geldt straks een vast bedrag van 5 euro, voor externe hdd-drives is dat 1 euro. Bij de aanschaf van een cd-rom of dvd geldt het laagste tarief: 3 eurocent. De regeling is tijdelijk en duurt een jaar.

De heffingen op analoge audio- en videocassettes en minidisks verdwijnen omdat die in de praktijk nauwelijks nog worden gebruikt. Ook geheugenkaarten, usb-sticks en spelcomputers met harde schijf vallen buiten de regeling omdat deze voorwerpen slechts in geringe mate (minder dan 10%) worden gebruikt voor het maken van privékopieën.

Billijke vergoeding
Het kabinet wilde aanvankelijk de thuiskopieheffingen per 1 januari 2013 afschaffen en vervangen door een systeem dat beter inspeelt op technologische ontwikkelingen.

De Tweede Kamer wees die wijziging af, met als gevolg dat het stelsel van thuiskopieheffingen voorlopig in stand moet blijven, in afwachting van nieuwe besluitvorming. Europese regels bepalen dat auteurs recht hebben op een billijke vergoeding voor schade die ontstaat doordat een lidstaat thuiskopieën toestaat.

Nieuwe voorwerpen
Om aan het vereiste van een billijke vergoeding te blijven voldoen, is het noodzakelijk om nieuwe voorwerpen aan te wijzen met bijbehorende heffingen. Daarbij is rekening gehouden met de stand van de techniek. Privékopieën worden steeds vaker gemaakt op andere dragers dan de blanco cd’s en dvd’s die nu belast zijn.

Legaal aanbod
De vastgestelde heffingen zijn gebaseerd op een advies van de SONT. De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) is een overlegorgaan waarin betalingsplichtigen en de Stichting de Thuiskopie zijn vertegenwoordigd.

De SONT-partijen zijn het beste in staat om te beoordelen welke bedragen passend zijn. De tijdelijke regeling biedt ruimte om het legale aanbod van auteursrechtelijk beschermde werken op internet verder te versterken, bijvoorbeeld met behulp van muziekdiensten of video on demand.
Categorie:
Tag(s):