woensdag, 12. december 2012 - 21:30

Vernieuwd winkelcentrum Bargeres stap dichterbij

Emmen

Winkelcentrum Bargeres in Emmen voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom is samen met, ontwikkelaar J.D.W. Doornbos Participaties gewerkt aan plannen voor een vernieuwd winkelcentrum.

Bij het uitwerken van de plannen voor het openbaar gebied wordt nauw
samengewerkt met een klankbordgroep van de Wijkvereniging Bargeres.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen is
akkoord gegaan met deze plannen en de kosten hiervan. De gemeenteraad neemt hierover naar verwachting in januari een besluit. Indien de gemeenteraad ook akkoord gaat, gaan de plannen in uitvoering en krijgt de wijk Bargeres een vernieuwd winkelcentrum.

Het winkelcentrum krijgt een nieuw ‘jasje’, maar het blijft een centrum met
winkels aan beide kanten van het Oranjekanaal. Om de bestaande en nieuwe winkels uitbreidingsmogelijkheden te bieden, worden panden uitgebreid aan de voorkant (onder de luifels) en waar mogelijk aan de achterkant. Om het centrum één geheel te laten vormen, wordt de doorbraak in de wal van het Oranjekanaal verbreed. Er wordt een nieuwe, bredere brug aangelegd als verbinding tussen de twee centrumdelen. Om dit te kunnen realiseren, worden acht bomen aan het Oranjekanaal gekapt.

De ruimtes binnen het winkelcentrum worden autovrij. Er worden
parkeerplaatsen aangelegd aan Alerderbrink (westzijde) rondom en aan de Balingerbrink (oostzijde) aangrenzend aan de winkels. Hier is laden en lossen ook mogelijk. Ontwikkelaar J.D.W. Doornbos Participaties, eigenaar van een groot deel van de winkels, praat met de winkeliers om met hen afspraken te maken over de vernieuwinsgplannen. Lefier en Domesta hechten waarde aan de vernieuwing van het winkelcentrum in Bargeres en doen daarom een bijdrage.

Zodra de gemeenteraad een besluit heeft genomen, gaat de
bestemmingsplanprocedure lopen. Voor een nieuw winkelcentrum, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Een deel van het winkelcentrum kan aangepast worden, passend binnen het geldende bestemmingsplan. Daarom kan Doornbos alvast beginnen met de eerste werkzaamheden.

Wethouder Sleeking over de plannen: “De ideeën voor het vernieuwen van het winkelcentrum Bargeres zijn er al lang, maar nu hebben we weer een stap in de goede richting gezet. Als alles volgens plan verloopt, kijken bewoners en bezoekers volgend jaar rond deze tijd naar een heel (ver)nieuw(d) winkelcentrum! Dit is mede te danken aan intitiatief en steun van J.D.W. Doorbos Participaties en de wooncorporaties Lefier en Domesta.”
Provincie:
Tag(s):