dinsdag, 10. december 2013 - 22:39 Update: 03-07-2014 0:47

Superprovincie kan niet op steun 1e kamer rekenen

Foto van superprovincie | Min. van BZK
Foto: Min. van BZK
Den Haag

Dinsdag heeft het CDA in de Eerste Kamer een motie ingediend om het wetgevingsproces rond de vorming van een Noordelijke superprovincie op te schorten.

De motie is mede ondertekend door GroenLinks, SGP, ChristenUnie, OSF en de SP.

Door deze motie is de PVV nog de enige partij die kan zorgen voor een meerderheid voor het plan van minister Plasterk. De fractieleider van de PVV, Marcel de Graaff, zou dinsdagavond ook al kenbaar hebben gemaakt de motie te steunen. Op 17 december wordt over de motie gestemd.

De tegenstanders van de plannen van Plasterk vinden de argumentatie die de regering in de Visienota Bestuur in Samenhang en de nadere reactie presenteert de beoogde bestuurlijke reorganisatie en in het bijzonder een verstrekkende en onomkeerbare operatie als de fusie van de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland niet kan rechtvaardigen.