maandag, 1. september 2014 - 16:04 Update: 02-09-2014 16:23

100 Nederlandse militairen naar Afghanistan

Nederland stuurt 100 militairen op nieuwe NAVO-missie naar Afghanistan
Foto: Archief min. Defensie
Den Haag/Afghanistan

Nederland stuurt 100 militairen naar Afghanistan om bij te dragen aan de nieuwe NAVO-missie aldaar. Dit heeft het kabinet maandag in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

Deze missie, Resolute Support, is een vervolg op ISAF en gaat op 1 januari 2015 van start. De Nederlandse bijdrage zal bestaan uit trainers, medisch personeel, een transport- en beveiligingseenheid en een logistieke eenheid. De Nederlanders worden in het noorden van Afghanistan gestationeerd, bij de stad Masar-e-Sharif. Duitsland heeft in deze regio de leiding over de NAVO-missie. Daarnaast blijven Nederlanders actief in staffuncties in Kabul.

Doel van Resolute Support is een verdere opbouw van een professioneel veiligheidsapparaat, leger en politie. Waar Nederlandse militairen in Uruzgan nog verantwoordelijk waren voor de veiligheid in de provincie en in Kunduz de taak hadden grote aantallen rekruten te trainen in het veld, zullen de Nederlandse militairen samen met bondgenoten in Resolute Support een adviserende rol vervullen voor het hogere kader van leger en politie. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid in Afghanistan ligt geheel in Afghaanse handen.

Een goed functionerend veiligheidsapparaat is een belangrijke voorwaarde voor de veiligheid en het herstel van een rechtsstaat in Afghanistan. Dit draagt er aan bij aan dat Afghanistan niet opnieuw een vrijplaats wordt voor terroristische elementen, die zowel de Afghaanse bevolking als de internationale rechtsorde bedreigen. Daarom draagt Nederland bij aan Resolute Support.

Er is nog wel een belangrijke voorwaarde voordat de Nederlandse militairen daadwerkelijk naar Afghanistan worden uitgezonden, namelijk de ondertekening door de nieuwe Afghaanse president van overeenkomsten tussen Afghanistan en de VS en tussen Afghanistan en de NAVO over de nieuwe missie. Naast Nederland hebben 27 andere NAVO-lidstaten een bijdrage aan Resolute Support toegezegd. Ook 11 partnerlanden zullen bijdragen aan de missie.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):