donderdag, 3. juli 2014 - 10:04 Update: 03-07-2014 10:05

Chinese stagiaires ingezet als goedkope arbeidskrachten

Chinese, stagiaires, arbeidskrachten
Foto: Archief EHF
Den Haag

Bij een gezamenlijke controle van de Inspectie SZW, de Belastingdienst en de IND op een tweetal kwekerijen en een geitenhouderij, werden onlangs zeven Chinese stagiaires aangetroffen die vermoedelijk zijn ingezet als goedkope arbeidskrachten.

 

Onder voorwaarden mogen Chinese studenten in Nederland stage lopen. Een stichting die zowel een vestiging heeft in Nederland als in China, maakt een stageplan op en regelt stageplaatsen in Nederland. De stichting levert de bescheiden hiervoor aan bij de Nederlandse ambassade in China, waarna de IND toestemming geeft aan de Chinese studenten om hier stage te lopen.

Op grond van signalen ontstond bij de IND het vermoeden van misbruik, waarop de Inspectie SZW, Belastingsdienst en IND gezamenlijk op verschillende plekken in het land controles hebben uitgevoerd. De diensten troffen daarbij zeven Chinese stagiaires aan die vermoedelijk zijn ingezet als goedkope arbeidskrachten. De stagiaires moesten dagelijks dezelfde werkzaamheden uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het plukken van paprika’s. De in de stageplannen benoemde leerdoelen werden niet uitgevoerd.

De Inspectie SZW doet nu verder onderzoek of de Wet arbeid vreemdelingen door zowel de stichting als stagebedrijven is overtreden. De IND gaat de mogelijkheden bekijken om de betreffende verblijfsvergunningen in te trekken. De Belastingdienst gaat nader financieel onderzoek doen naar de stichting.

Schijnconstructies

Vermoedelijk is hier sprak van een schijnconstructie. Hierbij wijkt de feitelijke situatie af van de situatie zoals die wordt voorgespiegeld. Dit met het doel om wet- en regelgeving te omzeilen. Dit is ongewenst en leidt tot oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Ongewenst voor werknemers omdat het leidt tot verdringing, onderbetaling en soms zelfs uitbuiting. Ongewenst voor ondernemers omdat er geen gelijk speelveld meer is om op te ondernemen. Ongewenst voor de overheid vanwege het mislopen van premies en belastingen en het betalen van extra uitkeringslasten als werknemers als gevolg van oneerlijke concurrentie worden ontslagen.