donderdag, 27. november 2014 - 14:09

Fietsersbond pleit voor snelheidsregistratie motorvoertuigen

Fietsersbond pleit voor snelheidsregistratie motorvoertuigen

De Fietsersbond pleit voor het automatisch registreren van de gereden snelheid door auto's en motorvoertuigen. Deze geregistreerde snelheid kan van nut zijn bij de beoordeling van oorzaken van aanrijdingen.

Directe aanleiding voor dit pleidooi is de uitspraak van de rechtbank Roermond afgelopen vrijdag, waarin een automobilist slechts een taakstraf kreeg nadat hij drie fietsers doodgereden had. Hoewel er allerlei aanwijzingen waren dat de automobilist veel te hard gereden had (en daarom uit de bocht vloog), kon dat naar het oordeel van de Rechtbank niet onomstotelijk vastgesteld worden.

Door de grootschalige introductie van ABS, (een AntiBlokkeerSysteem dat voorkomt dat wielen blokkeren bij krachtig remmen) op auto's is een dergelijke situatie tegenwoordig regel en geen uitzondering. Waar remsporen vroeger aanwijzingen opleverden over de gereden snelheid, ontbreken deze nu vaak. Een eenvoudig alternatief is het intern registreren van de feitelijk gereden snelheid. Technisch is dit nogal eenvoudig en in de praktijk zijn veel moderne auto's al met een dergelijke systeem uitgerust.

De Fietsersbond pleit er voor dit systeem snel grootschalig in te voeren en de politie toegang te geven tot de gegevens bij een aanrijding met dood of ernstig letsel tot gevolg. Door een dergelijk systeem wordt het mogelijk veel rechtvaardiger en preciezer een redelijke strafmaat te bepalen.

Categorie:
Provincie: