donderdag, 18. december 2014 - 11:19 Update: 18-12-2014 14:34

Het Nationale Toneel en de Koninklijke Schouwburg willen fuseren

Den Haag

Het Nationale Toneel en de Koninklijke Schouwburg Den Haag hebben deze week Stephen Hodes (LAgroup) de opdracht verstrekt om de wenselijkheid en haalbaarheid van een fusie tussen beide organisaties te onderzoeken.

Het resultaat dat in februari 2015 opgeleverd dient te worden, is een kwalitatief onderzoek naar de meerwaarde van een fusie.

Samenwerking

Het Nationale Toneel en de Koninklijke Schouwburg werken al langer samen o.a. op het gebied van programmering, educatie en fondsenwerving. Sinds 2012 is er onder de noemer de Toneelalliantie ook een structurele samenwerking met Theater aan het Spui. Gezamenlijk streven deze partners een sterke toneelinfrastructuur in Den Haag, een groter publieksbereik en grotere synergie tussen cultuur en onderwijs na.

Er liggen grote vraagstukken op het bordje van toneelgezelschappen en theaters, bijvoorbeeld het afstemmen van vraag en aanbod, nieuwe vormen van publiekswerking, verankering in de stad Den Haag en aandacht voor educatie en talentontwikkeling. Deze onderwerpen vragen om nieuwe vormen van samenwerking. Het samengaan van twee topinstellingen is zo'n vernieuwing en kan een belangrijke stap zijn naar een nationaal toneelhuis.

Simon van Driel en Walter Ligthart: "Samengaan van het Nationale Toneel en de Koninklijke Schouwburg kan een belangrijke impuls geven aan de vernieuwing van het Nederlands toneelbestel".

Onderzoek

In het onderzoek staat dus de mogelijke meerwaarde van een fusie centraal. De kernvraag is dan: kan een fusie recht doen aan de stedelijke, nationale en mogelijk internationale ambities van het gezelschap én aan de doelstelling van het huis om een breed en gedifferentieerd theateraanbod te verzorgen. Mocht uit onderzoek blijken dat de meerwaarde van een fusie niet of te weinig zal zijn, dan streven beide partijen naar een andere vorm waarin de samenwerking nog verder verstevigd wordt.