zaterdag, 24. mei 2014 - 22:24 Update: 03-07-2014 0:35

Patiënten melden lange wachttijden bij psychiaters en instellingen

Patiënten melden lange wachttijden bij psychiaters en instellingen
Foto: Archief FBF.nl
Utrecht

Het Landelijk Platform GGz krijgt alarmerende meldingen van patiënten en familieleden over lange wachtlijsten in de tweedelijns ggz.

Het gaat om wachtlijsten voor bijvoorbeeld een psychiater of ggz-instelling. De wachttijden lopen op tot meer dan een half jaar. De slachtoffers hiervan zijn mensen die dringend hulp nodig hebben en in veel gevallen niet in staat zijn zelf op zoek te gaan naar andere mogelijkheden.

Wachtlijsten zorgverleners
Uit de vermelde wachttijden op de websites van verschillende instellingen blijkt dat de wachttijden oplopen tot meer dan een half jaar. Ook uit een recent rapport van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) blijkt dat zij hun patiënten niet kunnen doorverwijzen naar de tweedelijns ggz vanwege lange wachttijden.

Zorgplicht zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars zijn volgens de wet verplicht om naar andere instellingen of zorgverleners te zoeken, als hun cliënten te lang op hulp moeten wachten. De maximale wachttijd is 4 tot 7 weken, afhankelijk van de aard van de behandeling. Dit wordt gecontroleerd door de Zorgautoriteit. Het LPGGz signaleert dat de zorgverzekeraars niet in alle gevallen aan deze plicht voldoen.

Start Landelijke Meldactie
Het LPGGz start in juni samen met alle grote landelijke koepels een meldactie, om te onderzoeken wat de omvang van het probleem is. Het onderzoek betreft de wachttijden en de beschikbaarheid van de specialistische zorg, maar ook de vrijheid van patiënten om te kiezen tussen verschillende zorgaanbieders en de informatievoorziening aan patiënten over de beschikbare zorg.

Categorie: