dinsdag, 28. januari 2014 - 11:56 Update: 03-07-2014 0:43

Politie waarschuwt voor lachgas na aanhouding 15-jarige scholier

foto van lachgas | fbf archief
Foto: fbf archief
Sneek

De politie heeft maandag een 15-jarige inwoner van Oppenhuizen aangehouden. De jongen wordt ervan verdacht stikstof patronen te verhandelen aan medeleerlingen op een school.

De politie nam 200 patronen met daarin stikstof (lachgas) in beslag. De politie kwam de jongen op het spoor toen deze met mede leerlingen gebruikte. Getuigen zagen dit en waarschuwden dit politie. Tegen de jongen is proces-verbaal opgemaakt.

Wat is lachgas
Lachgas wordt gebruikt als verdovingsmiddel bij operaties (bijvoorbeeld bij de tandarts). Daarnaast nemen mensen het voor hun plezier als roesmiddel. Echter wordt lachgas nu nog steeds wel gebruikt op feestjes, bijvoorbeeld in een thuissituatie. Lachgas is als gas voor diverse doeleinden in patronen verkrijgbaar. De scheikundige naam voor lachgas is distikstofmonoxide.

Risico's gebruik lachgas
Wanneer het lachgas direct vanaf de spuitbus wordt ingenomen, kunnen de mond en luchtwegen bevriezen. Na inname van het gas, krijgt de gebruiker minder controle over zijn lichaam (flauwvallen) waardoor men zich kan verwonden. Teveel lachgas en te weinig zuurstof kan leiden tot schade aan de hersenen.
Bij chronisch gebruik van lachgas treedt een tekort aan vitamine B12 op. Dit kan tot neurologische stoornissen leiden zoals concentratieverlies en een verlaagde vruchtbaarheid door verstoorde aanmaak van zaadcellen en rode bloedcellen bij veelvuldig gebruik.

Bezit verboden
Lachgas valt onder de Geneesmiddelenwet. Gaspatronen zijn meestal bij de groothandel legaal verkrijgbaar. Lachgas(ballonnen) zijn soms te koop op feestjes. Dit is illegaal. De verkoop in ballonnen geldt als 'oneigenlijk gebruik' en is niet toegestaan. Lachgas mag dus niet verkocht worden met als doel dat het gebruikt wordt als drug. Meestal wordt lachgas verkocht door individuen op openbare feesten. In Nederland is alleen de handel, productie, verkoop en bezit van drugs strafbaar.

Provincie:
Blik op 112: