maandag, 10. maart 2014 - 15:06 Update: 03-07-2014 0:40

Politie waarschuwt voor Virus Cryptoware

Foto van virus computer toetsenbord | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Driebergen

De politie waarschuwt voor cryptoware, een virus dat je bestanden onherstelbaar vernietigt: je financiën, klantenbestanden of foto’s.

Cryptoware is een vorm van malware waarvan het aantal slachtoffers ook in Nederland toeneemt. Vooral het MKB en lagere overheden blijken een aantrekkelijk doelwit. De enige maatregel om je te wapenen tegen deze cybercriminaliteit is regelmatig back-ups maken en deze niet aan de computer verbonden te houden. Een remedie achteraf is er niet.

Computers kunnen op verschillende manieren besmet raken met cryptoware. In de meeste gevallen gaat dat via besmette links, websites of bijlagen bij e-mails. Ongemerkt worden alle gegevensbestanden versleuteld. Ook back-upbestanden die verbonden zijn met de computer raken versleuteld. Nadat de versleuteling heeft plaatsgevonden, maakt het virus zich aan de gebruiker bekend. De criminelen vragen om geld en beloven in ruil ontsleuteling van de bestanden.

Preventie
De politie adviseert slachtoffers met klem om niet te betalen. Volledige ontsleuteling vindt meestal niet plaats en door te betalen worden juist nieuwe aanvallen uitgelokt. Preventie is het enige antwoord op deze vorm van criminaliteit. Het regelmatig maken van back-ups op een externe opslag is de beste oplossing om belangrijke bestanden te behouden. Essentieel hierbij is om het back-up systeem niet constant aan de computer gekoppeld te houden, zodat het niet besmet of versleuteld kan raken. Automatische back-updiensten vormen dus een risico.

Midden- en kleinbedrijf
De Nederlandse politie waarschuwde eerder voor het probleem, na cryptoware-besmettingen in de ons omringende landen. Het zijn daar vooral het midden- en kleinbedrijf en lagere overheden die slachtoffer worden. De ICT-beveiliging is doorgaans minder robuust en de bedrijven beschikken over voldoende financiën om het losgeld te betalen. Inmiddels worden ook besmettingen met cryptoware gemeld door Nederlandse burgers en organisaties. Slachtoffers kunnen aangifte doen bij de politie. Echter, dit zal niet leiden tot het ontsleutelen van de bestanden. Het geeft de politie wel inzicht in de aard en omvang van het probleem.

Bestuurlijk advies
Het Team High Tech Crime van de politie heeft afgelopen week een bestuurlijk advies uitgebracht over cryptoware. Hiervoor is nauw samengewerkt met het Nationaal Cyber Security Centrum. De politie stelt vaker dit soort adviezen op wanneer vanuit de opsporingsactiviteiten zicht is op een vorm van criminaliteit die om een bestuurlijke of private interventie vraagt. Het bestuurlijk advies over cryptoware is onder meer verstrekt aan MKB-Nederland en aan alle Nederlandse gemeenten.