donderdag, 3. april 2014 - 23:24 Update: 03-07-2014 0:38

Ruzie tussen veerdiensten Waddeneilanden voorbij

foto van veerdiensten | fbf archief
Foto: fbf archief

De veerverbinding van en naar Terschelling en Vlieland komt in één hand. Daarmee is de jarenlange concurrentiestrijd tussen TSM Doeksen en Eigen Veerdienst Terschelling (EVT) beslecht.

TSM Doeksen neemt de schepen en veerdienst over van Eigen Veerdienst Terschelling (EVT). EVT stopt met varen. Bovendien krijgen eilandbewoners meer te zeggen over het Vervoersplan bij TSM Doeksen, zoals veranderingen in dienstregeling en de dienstverlening aan passagiers. Met de overname komt een einde aan de concurrentiestrijd tussen de twee rederijen die tussen Harlingen en de eilanden varen. Bovendien is de veerverbinding voor de komende 15 jaar veiliggesteld.

Staatssecretaris Mansveld bracht de partijen om de tafel: “Ik ben blij dat TSM Doeksen en EVT het belang van de eilandbewoners voorop hebben gesteld. Met deze schikking is een einde gekomen aan alle onzekerheid. De grote winnaar hier is de eilandbewoner. Die kan nu rekenen op een veilige, betrouwbare en continue veerverbinding tussen het vaste land en de eilanden. Voor school, werk en ziekenhuisbezoek. Het hele jaar door. Bovendien krijgt de eilandbewoner meer invloed bij TSM. Ik heb er alle vertrouwen in dat hiermee de continuïteit van de veerdienst is geborgd voor de toekomst.”

Raad van Advies
Met de overname van EVT door TSM Doeksen krijgt TSM Doeksen een Raad van Advies. In deze raad krijgen eilandbewoners en belanghebbenden invloed op het jaarlijkse Vervoerplan. Hierin staan onder meer als plannen voor veranderingen in de dienstregeling, de tarieven en de dienstverlening aan passagiers.

De afspraken tussen TSM Doeksen en EVT zijn gekoppeld aan het schikkingsarrangement tussen de Staat en EVT. EVT krijgt van de Staat een vergoeding van 9 miljoen. In ruil daarvoor trekt EVT alle juridische procedures in.

Provincie: