donderdag, 9. januari 2014 - 13:29 Update: 03-07-2014 0:44

Tandartsen door Achmea aan de tand gevoeld over onterechte declaraties

Foto van patiënt bij tandarts | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Zeist

Achmea heeft geconstateerd dat er door ruim 1000 tandartsen in de afgelopen drie jaar voor gezamenlijk aan 4 miljoen euro spooknota’s zijn ingediend.

Dit meldt de verzekeraar donderdag.

Achmea gaat de komende maanden de foute declaraties terugvorderen bij de meer dan duizend tandartsen. 

‘Het overgrote deel van de Nederlandse tandartsen doet alles keurig volgens de regels. Er is echter een groep van ongeveer duizend tandartsen waarvan Achmea heeft vastgesteld dat ze de laatste drie jaar onterechte declaraties hebben ingediend. De eerste 250 tandartsen hebben daarover inmiddels een brief gehad’, aldus Achmea.

Het uiteindelijke teruggevorderde bedrag gebruikt Achmea om de premies betaalbaar te houden. Op die manier profiteren al onze verzekerden dus van onze scherpe controles. Zo is de basispremie in 2014 sterk verlaagd en bieden wij in 2014 een ruimere dekking op de tandartsverzekering tegen een gelijke premie.

Uitvoerig onderzoek
Karin Hoekstra, manager zorginkoop mondzorg: “De tandarts bepaalt welke behandeling het best voor een patiënt is. Het is vervolgens onze taak als verzekeraar om te controleren of de zorg die de tandarts geeft aan onze verzekerde volgens de regels gebeurt, of de behandeling de meest logische behandeling is en of deze ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.”

Het afgelopen jaar heeft Achmea uitvoerig onderzoek gedaan naar tandartsdeclaraties waarbij twee categorieën behandelingen eruit sprongen. Daarvan wordt al het ten onrechte uitgekeerde geld nu teruggevorderd. Het gaat om combinaties van declaraties die niet met elkaar kunnen samengaan en om declaraties van behandelingen die helemaal niet of niet volgens de regels hebben plaatsgevonden.

Er hoeft overigens niet altijd sprake te zijn van opzet. Karin Hoekstra: “Daarom gaan we in de meeste gevallen ook in gesprek met de tandartsen. De declaratiecodes zijn ingewikkeld, de omschrijvingen achterhaald.