maandag, 24. maart 2014 - 21:07 Update: 03-07-2014 0:39

Verkoop van drank apart in supermarkt

Verkoop van drank apart in supermarkt
Foto: Archief FBF.nl
Verkoop van drank apart in supermarkt
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Uit een enquête van FNV Jong en FNV Bondgenoten onder supermarktpersoneel blijkt dat bijna de helft van de respondenten (46,6 procent) sinds de nieuwe regelgeving veel boze reacties van klanten krijgen.

Supermarktpersoneel wordt hiermee volgens de vakbonden in een erg lastig parket geplaatst. Uit de enquête blijkt namelijk ook dat als het personeel niet om een legitimatie vraagt dit bij 81,4 procent leidt tot sancties en in 48,5 procent van de gevallen zelfs tot ontslag. Tegelijkertijd heeft 50,5 procent van de medewerkers geen mogelijkheid gehad een cursus te volgen hoe om te gaan met deze agressiviteit.

"Onhoudbare situatie"
“Dit zorgt voor een onhoudbare situatie,” stelt Robbert Coenmans, voorzitter van FNV Jong. “Aan de ene kant moet gevraagd worden om een legitimatiebewijs, anders raak je je baan kwijt. Aan de andere kant word je dan geconfronteerd met boze klanten en worden jou niet de middelen aangereikt om daar op een veilige manier mee om te gaan. Dat moet anders.”

"Onmogelijke opdracht met bizarre sancties"
Henk van der Ploeg, landelijk onderhandelaar FNV Bondgenoten: “De supermarktwerkgevers zadelen hun werknemers op met deze onmogelijke opdracht met hieraan bizarre sancties gekoppeld. Eén van de oplossingen kan liggen in het scheiden van de verkoop van alcohol en tabak. Laat de verkoop van deze artikelen plaatsvinden in aparte bedrijfsruimtes met gespecialiseerd personeel.” Uit de enquête blijkt dat 52,7 procent van de respondenten denkt dat dit een goede oplossing is. Van der Ploeg: “Tegen de werkgevers wil ik zeggen: luister naar je personeel en stop onmiddellijk met de sancties!”

De online-enquête liep van donderdag 27 februari tot donderdag 13 maart; in totaal hebben 427 supermarktwerknemers gereageerd. Hiervan is bij de helft kassamedewerker.