donderdag, 18. september 2014 - 9:38 Update: 18-09-2014 11:22

Werkloosheid daalt in augustus

uitzendkrachten, vaste baan, werk
Foto: Archief FBF
Amsterdam

Het aantal WW-uitkeringen is in augustus afgenomen, in Noord-Nederland sterker dan elders in Nederland. Dit blijkt uit cijfers van het UWV.

De daling van de WW is voor een groot deel toe te schrijven aan werkzoekenden uit bouw en transport die, na een tijdelijke onderbreking in de zomerperiode, in augustus weer werk vonden.

Landelijk lichte daling WW
In Nederland komt het aantal WW-uitkeringen eind augustus uit op 430.400. Dat is 5,4% van de beroepsbevolking. Een jaar eerder waren dat er 399.321. Daarmee is het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 7,8% gestegen. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 1,5%.

Regionale verschillen
Ook de ontwikkelingen in de andere noorderlijke provincies zijn in augustus gunstiger dan het landelijke beeld. Het aantal WW-uitkeringen is er nog wel hoger dan eind augustus vorig jaar.

Het aantal WW-uitkeringen in Friesland is in het afgelopen jaar met 1,7% gestegen. Dit is aanzienlijk lager dan de landelijke toename van 7,8%. Ten opzichte van vorige maand is er in de provincie Friesland sprake van een daling van 5,2%.

In de provincie Drenthe werden 9,3% meer WW-uitkeringen verstrekt ten opzichte van vorig jaar, iets meer dan de landelijke toename. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe daalde in augustus met 5,8%.

Daling WW vooral door werk in bouw , uitzendsector en transport
De daling van de WW in augustus komt vrijwel geheel voor rekening van de sectoren bouw, transport en uitzendbureaus. In juli lag een deel van het werk er tijdelijk stil vanwege de zomervakantie, waardoor tijdelijk personeel de WW instroomde. In de loop van augustus vonden vooral bouwvakkers, maar ook monteurs, installateurs, lassers en vrachtwagenchauffeurs, veelal als uitzendkracht, weer werk. Ook was er vanuit bouw en uitzendbureaus duidelijk minder instroom in de WW dan vorig jaar. Een deel van de leraren van wie het contract in juli afliep, vond in augustus weer werk.

Voor het eerst minder jongeren in de WW dan vorig jaar
Met uitzondering van de maand juli, daalde de WW in Groningen de afgelopen maanden, vooral onder jongeren. In augustus zaten er 4% minder jongeren in de WW dan het jaar ervoor. Jongeren vinden in het ingezette economisch herstel makkelijker werk dan ouderen. Dit betreft echter vaak tijdelijke contracten die in werkluwe perioden als de zomervakantie tijdelijk kunnen worden beëindigd. Ook beschikken jongeren veelal over kortere WW-rechten, waardoor zij eerder de WW verlaten.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):