maandag, 13. juli 2015 - 20:28

Groen licht voor waterkrachtcentrale Doesburg

Groen licht voor waterkrachtcentrale Doesburg
Doesburg

De eerste waterkrachtcentrale binnen het gebied van Waterschap Rijn en IJssel kan gebouwd worden bij de stuw in de Oude IJssel te Doesburg. Het voorstel van Deepwater-Energy om deze waterkrachtcentrale te bouwen en exploiteren wordt realistisch en haalbaar geacht. Waterschap Rijn en IJssel geeft met dit besluit de ruimte aan de markt om duurzame initiatieven werkelijkheid te laten worden.

Het in incubator de Greenhouse op Industriepark Kleefse Waard gevestigde Deepwater-Energy (DWE) kwam met de Oryon Watermill als beste uit de aanbestedingsprocedure, die het waterschap in december 2014 startte. Daarbij is gekeken naar onder andere het verdienmodel, prestaties, risico’s en kansen. DWE heeft vervolgens een realiseerbaar en financieel haalbaar voorstel uitgewerkt, aldus het Algemeen Bestuur van het waterschap. Eerdere onderzoeken van het waterschap wezen uit dat de stuw in de Oude IJssel te Doesburg de meest kansrijke locatie is.

Duurzame energie opwekken

De waterkrachtcentrale kan 300 tot 400 huishoudens van energie voorzien. De Oryon Watermill wekt energie op uit de kracht van het stromende water, veroorzaakt door het niveauverschil tussen Oude IJssel en Gelderse IJssel. De waterstroom laat een watermolen draaien die vervolgens een elektrische generator aandrijft. De aanwezige stuw en sluis blijven functioneren zoals ze altijd doen. Bovendien is de Oryon Watermill snel te verplaatsen en bewezen visvriendelijk.

Hein Pieper, dijkgraaf en voorzitter van het Algemeen Bestuur: “Met de waterkrachtcentrale benutten we de kracht van het water op een innovatieve en natuurlijke manier. Het bedrijfsleven, overheden én het milieu profiteren hiervan.” Ook Louis de Boer, manager van incubator de Greenhouse, is verheugd: “Deze startup past met deze innovatie precies bij waar wij aan werken: een volgende stap zetten met duurzame innovaties.”

De daadwerkelijke bouw van de centrale start naar verwachting in het najaar van 2016.